Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte 1660 - wat is de strekking van de nota?

Een vrij uitgebreide nota van 5 blz met namen en volgens mij produkten (zoals boter :) ) e.d.

Alleen ... ik heb geen idee wat de strekking is van de nota, begin of eind. Ik zal geen verzoek doen voor transcriptie van de gehele nota omdat het 5 blz is, maar wel graag de verknipte tekst in de bijlage en mischien wat toelichting van het begin. Waar gaat het over?

 

De bijlage vermeld Jan Jansz, Lakenkoper van Utrecht die in Woerden is voor een transaktie.

 

Ik probeer meer informatie te krijgen over deze Jan, zijn achtergrond en netwerk, om mij verder te helpen in mijn onderzoek. Kan iemand mij hierbij helpen?

het gaat om:

 

Notariële akten, Woerden inv.nr 8541 Jan Jansz 03-02-1660 Aktenr: 108

<a href="https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?form-action=scans&nav_id=0-…"> akte 108 Woerden - Jan Jansz</a>

Reacties (3)

Tim zei op di, 12/01/2020 - 00:22

sorrie, bijlage tekst is op navigatie blz 231 links onderaan. Akte begint op nav blz 226 t/m 232.

Geert Ouweneel zei op di, 12/01/2020 - 09:49

Dit is een boedelbeschrijving. Alle bezittingen van de overledene worden
opgesomd, inclusief schulden en vorderingen. aan de hand van zo'n
boedelbeschrijving werd de waarde van de nalatenschap
vastgesteld. Dat was van belang voor de verdeling onder de erfgenamen.
Hier een transcriptie van het begin, dat duidelijk aangeeft wat
de bedoeling is.

Staat ende inventaris van den boedel ende goederen, roerende
ende onroerende, bij Hendrick Elbertsz Bos saliger ende Neeltgen
Dircxdochter van Snelreweert echte-
luyden in het leven van voorsz. Hendrick
Elbertsz Bos bij haer t'samen beseten
ende gepossideert, ende bij hem
opten [open plek] Novembris anno 1659
mette doot ontruymt ende
naergelaten, welcken staet ende
inventaris bij de voorsz. Neeltgen
Dircxdochter van Snelreweert, weduwe
ende boedelharster van voorsz. saliger Hendrick
Elbertsz Bos is gedaen maecken
opten 3en February anno 1660,
behoudens de boedelharster haer voordeel,
deselve volgens ordinantie van Utrecht competeerende
capittel van landerijen ende vaste
goederen.

Hierna volgt de opsomming van de bezittingen, verdeeld
in categorieën:
- onroerende goederen
- vee en boerengereedschappen
- inboedel en huisraad
- bedden met toebehoren en linnengoed
- voorwerpen van tin, koper, ijzer en hout
- eetbare waren
- waardepapieren en geld
- kleren van de overledene
- schulden en lasten die op de boedel rusten
In dit hoofdtuk komt het fragement van Jan de Laeckenkoper voor.
Hij leverde waarschijnlijk iets van linnen dat nodig was voor de uitvaart.
- kosten van het overlijden en begraven
- verklaring dat de inventaris op een eerlijke wijze is samengesteld,
gevolgd door de ondertekeningen.

 

Tim zei op di, 12/01/2020 - 10:18

Super bedankt weer Geert! Dan kan ik deze ook weer toevoegen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.