Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 1622 De Schebbelaar

Wie wil mij helpen met de transciptie van bijgaande akte.

Het gaat om besaet betreffende de bouwhoeve de Schebbelaar te Leur. Waarschijnlijk in eigendom of in pacht bij Hermen van Goch

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 01/18/2021 - 09:36

Hier mijn lezing:

 

Besaet
Op dato den 15 November heefft Johan van Gooch voor sich-
selven ende mede als volmagtiger heeren Wolter van Gooch,
sijn comparanten respective heer broder, crafft volmacht,
gepasseert voor Gerhardt Bramberch ende Lenaert van
Aacken, schepenen der stadt Anholt, onder der voorsz. stadt
opgedruckten secret siegel sub dato den 19 November
1622, so voor den amptman Johan Bijl gebleecken gerichte-
lijcken besaet gedaen, aen seecker bauwhoeff landts,
genaempt den Schebbeler, als Herman van Gooch pro
quota is toecommende, alsmede aen de pachtpenningen
so alreets verschyenen sijn offte noch souden commen te verschie-
nen, gelegen in den kirspel van Luer ende dat voor seecker
versteerff ende gerechtigheyt als often Johan van Gooch vor
hemselffs ende als gevolmachtigder sijnes voorn. heeren,
broders van wijlen wijlen Johan Wessels, genampt Rijswijck,
heurlieder oom zaliger naelatenschap pro quota competeert. /
waeraen de voorn. Herman van Gooch heurlieder broder
de naelatenschap alleenlijck aengenommen ende geaenvaert
heeft ende dat voor eene somme van sees duysent gulden ter
goeder reeckeninge ende voor der stadt met recht. Actum vor
den voorsz. heeren amptman oirkondt eerffpechteren des kirspels
van Luer Huybert Jansz Tuyt ende Johan Haberts actum ut supra.

Op datro den 27en Novembris heeft
in absencie des amptmans D. Johan
Bijl met sijnen stadtholder Thonis Wilms
die banck gespannen ende t'gericht verbannen
soe recht is ende mede bedongen te rijchten so
wel met climmen als dalen der
sommen. Oirkondt gerichten huyes Guert A..
ende Jan Henrichs.

[in de marge:] verteert 15 gulden 15½ soe
die gerichte jura
beloopen 7 gulden 15 for solute
item pro copia sententie 12 st.

Henk de Kleijn zei op ma, 01/18/2021 - 12:05

Geert , hartelijk dank voor de transcribtie.

 

Gr. Henk de Kleijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.