Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte 1585 Bosch protocol te Berlicum

wat staat in de laatste akte van de eerste link en het vervolg op de volgende pagina ( en 2e link)? 

 

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=126502…

 

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?nav_id=2-1&id=126502…

Reacties (5)

René van Weeren zei op do, 02/17/2022 - 19:41

Hier een begin, vast niet foutloos... :)

 

Henricus, filius quondam Johannis Henrici Delis, leggitime et hereditarie vendidit
Nicolao, filio quondam Gerardi Daniels ... ad opis Mariae, filiae quondam Philippi van
Cueringen he[reditari]um censu[m] septem florenorum Carolus gul[den] ... vocatoru[m] viginti ... stuvers
... vocatus vel valorem eorundem in alia bona pecunia pro quodlibet ... florenorum
---
computando. Solven[dum] anno quolibes hereditarie in festo nativitatis b[ea]t[is] Johannis Baptiste.
Et pro pri[m]o solutionis .... ad festu[m] navitatis b[ea]tis Jo[hann]is Baptiste proxime futuru[m].
Et in Buscoducis libere ab omnibus p[re]cariis domini ... duci, decimis vicesinus, centisimis
den... exactionibus, subventionibus, ceterisq[ue] pneribus et incommodis solitis et non
solitis, ordinariis et extraordinariis impositis seu adhuc .... impo[n]um nullis onerib[us]
demptis traden[dum] et deliberan[dum] de et ex duobus agris terrae arabilis sibi mutuo (quadam fissata interiacen[tes]) coadjacen[tes] viginti quattuor lopionatas terrae vel circiter patiter continum, sit[us] in
parochia de Berlicum, ad locum co[mmun]i[te]r appellatu[m] ... laer, vulgo appellatis 't Gulkens-
hoff an [den] Beerenacker, inter heriditatam convantis avvtiae de Bern ex u[n]o et inter coem[munal[em] platiam ex alio, tenden[tes] ab he[redita]te Henricae, relicti quondam Hendrici Willelm Johannis Adrianus ad hereditatam Barbarae, relicte quondam Jasparis de Eijck et eius liberor[eum]. <Vb> <dt>

Ab eadem emprice esse stucn esse ... promittens dictus venditor superord[inaris] et huam warandam
omnis alias ob... et impetitionem deponere. Atqua satisfacere. Tali conditione
annexa quae dictus venditor dictum ... ...et acquitare poteris prepertuae simul ... paritis
cu[m] en median[em] centu[m] florenis Caolis gul[den] co[mmun]i[te]r Wratis. Viginti stuuvers co[mmun]i]ter] Wratis, vel
valorem abrundem? om akerbouk becunia tempore redemptionis in Buscoducis sd bursa co[mmun]i[te]r
... pro quolibet computando.
Et cu[m] censu[m] auri redemption[is] et ............. Salvo
q[uo] idem venditor ... per spacium dimidii anni legittimi pre inthimabit. Testes
Stegen en[de] van der Meere. Datum XIta decemb[ris] anno XVc:LXXXV

jan van der biezen zei op do, 02/17/2022 - 23:27

Rene, geweldig bedankt voor je beschrijving van de akte. Met de vertaal site kom ik een heel eind. Als ik er niet geheel uitkom, kom ik erop terug, maar erg bedankt!

jan van der biezen zei op do, 02/17/2022 - 23:34

 

klopt mijn "vertaling"? : 

 

Henricus zoon van wijlen Joannes Henricus Delis heeft verkocht aan Nicolaas zoon van wijlen Gerard Daniels en van Maria dochter wijlen Philip van Curingen een cijns van 7 gulden uit land te Berlicum uit 2 velden akkerland samen 24 lopens ter plaatse genaamd het Gulkenshof aan de Beerenakker, tusssen erf van de abdij van Berne ex uno, tot aan de gemeente ex alio, strekkende van erf Henrica weduwe wijlen Hendrik willem Jan Adriaans tot  aan erf van Barbara weduwe wijlen Jasper van Eijck

 

 

René van Weeren zei op vr, 02/18/2022 - 00:08

Ik ben geen specialist in het Latijn, wellicht kan Otto hier wat meer nog over zeggen. De relaties zijn wel iets anders:

* Henricus is zoon van wijlen Joannes Hendriks Delis; Henricus is dus zoon van Joannes en kleinzoon langs vaders zijde van Hendrik Delis

* Nicolaas treedt op (ad opus) namens Maria en is dus niet de zoon van Maria (althans, niet als zodanig genoemd; hij treedt hier op als wettelijk vertegenwoordiger van Maria, aangezien vrouwen destijds geen formele handelingsbevoegdheid hadden).

* Henrica is weduwe van Hendrik; de namen achter Hendrik zijn alle patroniemen, in Brabant was het niet ongebruikelijk om ook voorvaders van eerdere generaties in de patroniemen te verwerken; in dat geval is Hendrik zoon van Willem, kleinzoon (langs vaderszijde) van Jan en achterkleinzoon (langs grootvader van vaderszijde) van Adriaan.

An zei op vr, 02/18/2022 - 09:45

Hallo Rene en Jan,

 

Onderstaand enkele verbeteringen in de Latijnse tekst:

 

Henricus, filius quondam Johannis Henrici Delis, legittime et hereditarie vendidit
Nicolao, filio quondam Gerardi Danielss ad opus Marie, filie quondam Philippi van
Cueringen he[reditari]um censu[m] septem florenorum Carolus gul[den] communiter  vocatoru[m] viginti denariis stuvers
communiter vocatis vel valorem eorundem in alia bona pecunia pro quolibet huiusmodi florenorum
---
computando. Solven[dum] anno quolibet hereditarie in festo nativitatis b[ea]t[is] Johannis Baptiste.
Et pro pri[m]o solutionis termino ad festu[m] navitatis b[ea]tis Jo[hann]is Baptiste proxime futuru[m].
Et in Buscoducis libere ab omnibus p[re]cariis domini nostri duci, decimis vicesinus, centisimis
denariis exactionibus, subventionibus, ceterisq[ue] oneribus et incommodis solitis et non
solitis, ordinariis et extraordinariis impositis seu adhuc .... impo[n]um nullis onerib[us]
demptis traden[dum] et deliberan[dum] de et ex duobus agris terre arabilis sibi mutuo (quadam fossata interiacen[tes]) coadiacen[tes] viginti quatuor lopinatas terre vel circiter pariter continente, sit[us] in
parochia de Berlicum, ad locum co[mmun]i[te]r appellatu[m] aen d’laer, vulgo appellatis 't Gulkens-
hoff ende Beerenacker, inter hereditatem conventus abbatie de Bern ex u[n]o et inter communem plateam ex alio, tenden[tes] ab he[redita]te Henrice, relicte quondam Henrici Willelum Johannis Adriaens ad hereditatem Barbare, relicte quondam Jasparis de Eijck et eius liberor[um]. <Vb> <dt> ut dicebat.

Ab eadem emptrice effestucando. promittens dictus venditor super omnia et habenda warandiam
omnes alias obligationem et impetitionem deponere. Atque satisfacere. Tali conditione
annexa quod dictus venditor dictum censum redimere et acquitare poterit perpetue simul una pariter
cu[m] et mediante centu[m] florenis Carolus gul[den] co[mmun]i[te]r vocatis. Viginti denarii stuvers co[mmun]i]ter] vocatis, vel
valorem abrundem in alia bona pecunia tempore redemptionis in Buscoducis ad bursam co[mmun]i[te]r currentis
... pro quolibet computando.
Et cu[m] censu[m] anni redemption[is] et arrestadiis Salvo
quod idem venditor huiusmodi redemptionem per spacium dimidii anni legittime pre inthimabit. Testes
Stegen en[de] van der Meere. Datum XIta decemb[ris] anno XVc LXXXV

 

m vr gr

 

An

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.