Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte 13 april 1671 - 2

En dit is de tweede pagina

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 02/04/2022 - 16:40

genomineerde persoonen wel gekent ende op de voorsz.
wooninge met sijn huysvrouwe ten selven tijde continuelijck
heeft gewoont, oock dat des comparants husyvrouw mede
dickmael geseyt heeft sulcke en diergelijcke onbe-
tamelijcke manieren van doen aen de voorn. Jenneke
Ferijs gesien te hebben, eyndigende hiermede dese
sijne verclaringe met presentie van alle tselve
des versocht onder solemneleten eede t'affirmeren.
aldus gedaen ende gepasseert in s'Gravenhage
ter presentie van Arent Weenhoff ende Willem
Jansz van Solingen als getuygen hiertoe versocht.
Ick Yan Maes
Aerent Weenhof
Willem Jasen van Solingen
Abr. Warmenhouysen notaris publicq 1671

Anneloes Maas Geesteranus zei op vr, 02/04/2022 - 20:09

Dag Geert,

Super! Dank!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.