Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Afhandeling testament? 1655 - kan iemand helpen?

Bijgaande een tekst opgesteld door nptaris Pieter van Toll uit Amsterdam in 1655, ten overstaan van Jan Jansz Tijm. Kan iemand helpen met transcriberen? Alvast hartelijk dank!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/04/2020 - 08:40

Op huyden den 15en November 1655 compareerde etc.,
Jan Jnasz Tijm, burger ende inwoonder alhyer, ende geleyde uut
den gemeenen boedel van Jan Jansz Tijm ende Teuntje Willems
zaliger, sijne overleden ouders, vooruut ontfangen te hebben
een somme van f. 2400, beloovende mitsdien aen Willem Jansz
ende Marritge Jans, zijne broeder ende suster, zoo wanner
d'selfde zullen gecomen zijn tot haerluyder mondige jaeren, ofte
andere geapprobeerde staet, yeder mede gelijkce f. 2400
te laeten uutte voorsz. gemeenen boedel voor alle deelinge
[vlek] voor uuttrecken ende ondertusschen aen denselfde van de voorsz.
f. 2400 interesse te betaelen tegens f. 4:10 ten hondert
int' jaer; alles ter goeder trouwen ende onder verbant
als naer rechten, consenterende hyervan acte in forma.
Gedaen binnen Amsterdan ter presentie van
Jan Jansz Tijm
Jan Cornelys Baert ael[s]  getuy[ge]
W.P. Kermel

Jan Thijm zei op ma, 05/04/2020 - 21:05

Beste Geert, wat heb je dat mooi getranscribeerd! Veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.