Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Aert/Arnoldus van Assche doopregister

Deze tekst komt uit een doopregister van de Gemeente Schaarbeek in Brabant bij Brussel. Het gaat hier in dit stukje over de oudste rechtstreekse voorouder die ik van mezelf kon terug vinden: Aert/Arnoldus Van Assche, getrouwd met Anna Vanden Zanden, Vader van een gelijk genaamd kind. De tekst dateert uit 1656. Ik versta delen ervan en vind de vermelding van Picardië super interessant maar kan er geen eenduidige lezing van maken. Kunnen jullie helpen?

Reacties (10)

René van Weeren zei op di, 06/18/2024 - 22:47

Aert van Asche, soen Jooris, meter
Jenneken van der Greven woonende als
doen in de Picardye ende geboren
in de vrijheyt van Scaerenbecke int
huys toebehoorende Jaen de Zadeler
doen ter tijt in huer beseten bij Lucas
van Asche

Bart Van Assche zei op ma, 06/24/2024 - 23:27

Met dank voor de vorige vertaling!

Dat stuk was een beschrijving over "peter Aert" die in het volgende fragment uit de geboorteregisters de vader is van Hendrick/Henri. Ook hier lijkt er weer een vermelding te zijn van Jaen de Zadeler: om geen foute interpretaties te maken, kunnen jullie opnieuw helpen?

René van Weeren zei op ma, 06/24/2024 - 23:34

Hendrick van Asche is gedoopt sone
Aert ende Willemijn Keerts gehouwede
Peter zijn Jan de Sadeler ende Hendrick
van den Borcht meter Helena van Ophem
den vader was gestorven eer het kint
was gebooren.

Bart Van Assche zei op do, 06/27/2024 - 23:56

Met grote dank opnieuw voor de foutloze en heel erg grote hulp!

Ik heb nog 2 registers opgeduikeld in een andere Brusselse parochie uit 1600 en 1622 die rechtstreeks verband lijken te houden met de familielijn. Ik begin met eentje:

René van Weeren zei op vr, 06/28/2024 - 00:32

Contrax[erunt] 14 februarii
in sacello Beatae Mariae
testes fuerunt Hubertus
Coronel, et Anthonius
Broesque

Judocus van Assche
Catharina Coronel

De 14e van februari zijn zij
in de kapel van de Zalige Maria een huwelijk aangegaan
getuigen waren Hubertus
Coronel en Anthonius
Broesque

Judocus van Assche
Catharina Coronel

Bart Van Assche zei op do, 07/04/2024 - 10:52

Dit komt uit een verwijzing uit 17 juni 1573:

Onderwerp zou een Henrick Van Assche moeten zijn.

Elke hulp is weer erg geapprecieerd!

René van Weeren zei op do, 07/04/2024 - 22:56

Henric[us] p[at]re Judoco va[n] Assche / p[at]ri[n]o
M[agistre] Gerardo de Pauwe sigillifero / M[at]ri[n]a
Anna de Borchgraevie (of Borchgraemen?)

Henricus aan vader Judocus van Assche / aan peetvader
meester Gerardus de Pauwe, zegelaar / aan peetmoeder
Anna de Borchgraevie (of Borchgraemen?)

Roger Masselis zei op za, 07/06/2024 - 11:15

Ik kan lezen (foutjes mogelijk):

15 februaris 1626 fuit Baptuzet Johannah

Becelaris filia (Janis ?) et Johannah

................ (fuerunt ?) Testis  ......

Tib......... et  ............................................

de  (. ?)os

 

Uittreksel uit doopregister van Avekapelle (Veurne) in slechte staat = oudste document van mijn stamboom. Johannah was gehuwd met Petreus Masseelis. Kan iemand wat ontbreekt lezen ? Dank bij voorbaat

Roger Masselis -  Destelbergen Heusden

 

René van Weeren zei op za, 07/06/2024 - 14:00

15 febr[uar]ii 1626 fuit ba[ptisa]ta Joanna
Becelare f[ili]a Jo[ann]is et Johannae
coniugu[m] spondentes Gilbertus
Tiberkin et Joanna ux[or] Fran[cisci]
de Vos

De 15e van februari werd gedoopr Joanna
Becelare, dochter van Joannes en Johanna,
echtelieden, borgstaanders [= peetouders] Gilbertus
Tiberkin en Joanna, de echtgenote van Franciscus
de Vos

Roger Masselis zei op zo, 07/07/2024 - 18:50

Dank  je wel, Mr. van Weeren. Het zou me nooit gelukt zijn. Mijn beste groeten. 

Roger Masselis

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.