Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Acte 1720

Op 23 mei 1720 tekende mijn voorvader Joris Geesteranus als getuige een notariële acte. Het eerste deel van de acte is al getranscribeerd, maar het twee nog niet. Terwijl ik wel nieuwsgierig ben wat er staat…

Kan iemand me melden wat hier staat?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op za, 09/26/2020 - 09:20

Akte is niet compleet.

Engel Philipse van der Groen, bouwman,
wonende onder de jurisdictie van Vrijenban,
dewelke bekende van vrouwe Petronella Verburgh,
weduwe van d'heer Reyer Evertse van Bleyswijck, ge-
huert te hebben twee weeren off stucken hoy- ende
weylands, nevens den anderen gelegen in de Noordkethel-
polder onder de jursidictie van Vrijenban, beyde
streckende van over den Harrewegh, met haar
uyttendijcken, oost op tot in de middelwateringh, den
huerder bekend, sijnde het noortwaartse weer groot
ontrent vijff mergen ende het anderen ontrent negen
mergen, ende sulcx tesamen int geheel veerthien
mergen ende dat voor den tijt van drie agtereenvolgende
jaaren, daarvan t'eerste jaar pagt is ingegaan
Kersmis 1719 ende verschijnen sal Kersmis 1720

 

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 09/26/2020 - 10:43

Dank Geert!

Sorry, ik had in plaats van het hele eerste blad slechts een detail gestuurd. Hier het volledige eerste deel.

Groeten,

Anneloes

Geert Ouweneel zei op za, 09/26/2020 - 11:00

Hier de rest van de pagina. Toch gaat het stuk nog verder!

 

geduirende, soo voorts van jare tot jare
ter expiratie van de voorsz. drie jaaren pagt, die eyn-
digen sullen Kersmis 1722, den hoop om de somma
van tseventigh gulden vrij geld s'jaars, te betalen
alle jaren precys voor dat de beesten uyt de weyde
sullen sijn, voorts vrij gelt van alles, t'sij van ver-
pondinge, mergen, molen ende sluysgelden, binnen- ende
buytenlandse kosten, oude ende nieuwe heem-
raadse keuren, alrede geconsenteert off die geduieren-
de dese huiere nogh geconsenteert ende ommegeslagen
soude mogen werden, nietjegenstaande eenige
placcaten, keuren off ordonnantien ter contrarie,
als bekennende hij huierder daarom ende ten dien
eynde alle kortinge die hij soude mogen off pretenderen
te doen in de huiere genoten te hebben, belovende
hem met geen vandien te sullen behelpen als
van alle deselve absoluyt renuncierende bij
desen, voorts is expres geconditioneert dat indien

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.