Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

aanklacht wegen concubinaat 1670

Kan iemand mij a.u.b  helpen met de transcriptie van bijgaand processtuk? 

 

Eodiem die . . .    . . .  ets 9e augustus 1670 con . . . it

coram adm[ministra]tor Adolphus van Dael et respondit

liluellum (?) hodie . . .      . . . .     . . .

op die 1e seght dat die . . . .  verclaert . . .      . . .. 

breuck.. (?) heeft aen aenlegger, sonder dat

zij alnoch daerover is geamendeert

op die 2e seght dat Helena Leijn bij hem .ged[aagde]

is blijven woonen tot dat die . . . . van gees-

telijcke . . . . . aen hem is geinsinueert worden

seggende voirders dat hij mit deselve Helena

geene vleeselijcke (?) conversatie gehadt

en heeft, naer dat   . . . . .

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/07/2022 - 10:37

Met het Latijn in het begin en aan het eind kan ik niet uit de voeten. De rest
lukt me wel.

Eodiem die . . .    . . .  ess 9e augustus 1670 coomparunt
coram administrator Adolphus van Dael et respondit
liluellum (?) hodie . . .      . . . .     . . .
op den 1e seght dat den heere drossaert den eedt
die breucken heeft doen aenseggen, sonder dat
hij alnoch daerover is geamendeert.
Op den 2e seght dat Helena Leyen bij hem gedaechde
is blijven woonen tot dat die citatie van den gees-
telicken hove aen hem is geinsinueert worden,
seggende voirders dat hij mit deselve Helena
geene vleeselicke conversatie gehadt
en heeft, naerdat den heere drossaert hem
gedaechde die breucke aengeseght heeft voor
ontrent dry maenden.
Op den 3e seght dat daechs naerdat die citatie
geinsinueert was, die voorsz. Helena sich uyt
des gedaechdens huys vertrocken heeft.
Op den 4e seght niet te weeten off iemant
daerinnen gescandaliseert is geweest
habita prælectura ...
Alef van Driell

René van Weeren zei op wo, 12/07/2022 - 12:56

Ter aanvulling:

Hodierna die qua est 9a Aug[ustii] 1670 comparuit
coram adm[o]dum r[everend]o et clar[issi]mo d[omi]no off[icia]li et
me act[uario] Aldoplhus van Dael et respondit
ad libellum hodie exhibitum in modum seq[uentem]
...
Subita praelectura p[er]stitit et signavit

Op de huidige dag, welke is de negende augustus 1670, is verschenen
voor de zeer eerbiedwaardige en zeer geroemde heer officiaal en voor
mij, secretaris, Adolphus van Dael, en heeft hij
op de aanklacht heden vertoond gereageerd op de volgende wijze
...
na voorlezing heeft hij volhard en ondertekend

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.