Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Aanklacht in 15de-eeuwse Vierschaar

Kan iemand dit verbeteren?

1. Jacon de bode gaf te kennene sude tainere ter pucie van lodewijc
2. ende auchuenis scenlin ghebroeders dat he verstaen hadde dat
3. meester cornelis scenlin haere vroeden kren vercreghen hadde
4. vanden recteus ende consuateur vanden ruuersteit van parijs
5. omme hem te doen dachnarodene te parijs vors some zijns decen
6. wille gaud versteruenesse van haunckine domels ’t welk
7. del hi ghecoght hadde (s)ome xxxiii l s gre ende die somme
8. duechdelic betaelt, den vors lodewijc ende authuenis ’t vors
9. meester cornelis behouf beghernde uuds dien dat zij hem zo
10. bezoorghden jegen den vors meester cornelisse haerlieder broeder
11. dat hi onghemoent bliven mochte vanden vors meester cornelis
12. waer op de vos lodewijc ende authuenis reraut woorden dat
13. zij nel kenden dat de vors jacon de vors somme van xxxiii l s
14. God over ’t vors meester cornelis deel duechdelic betaelt hadde ende
15. zij kenden dat zij die some te zinen behouf ontfanghen hadden ende
16. bekeert ten prousste vanden zekren meester cornelis ende hem danof

Reacties (3)

herman geurts zei op do, 12/07/2017 - 15:27

Een poging. zitten beslist nog wel foutjes in, maar t begin is er.

1. Jacop de bode gaf te kennene in de camere ter pu(nct)ie? van lodewijc
2. ende Anthuenis Sceijlin ? ghebroedere dat he verstaen hadde dat
3. meester Cornelis Sceijlin haeren broeder hunnen verneghen hadde
4. vanden rectens ende consuatene vanden ........ van parijs
5. omme hem te doen dachvaerdene te parijs voorschreven omme zijns deels
6. wille zijn aen de vercontnesse? van hanricke beveele ’twelk
7. deel hi ghecoght hadde omme xxxiii G(ulden) ’s jaars? ende die somme
8. duechdelic betaelt, den vorschreven Lodewijc ende Anthuenis ’t vorschreven
9. meester Cornelis behouf begherende mede (ende?) dien dat zij hem zo
10. bezoorghden jegen den vorschreven meester Cornelisse haerlieder broeder
11. dat hi onghemoeijt bliven mochte vanden vorschreven meester Cornelis
12. waerop de vorschreven Lodewijc ende Anthuenis verantwoorden dat
13. zij wel kenden dat de vorschreven Jacop de vorschreven somme van xxxiii G(ulden) tjaars?
14 ons? over ’t vorschreven meester Cornelis deel deuchdelick betaelt hadde ende
15. zij kenden dat zij die somme te zijnen behouf ontfanghen hadden ende
16. bekeert ten prouffite vanden zekren meester Cornelis ende hem danof ( daeraf?)

Van Rietvelde Johan zei op vr, 12/08/2017 - 13:50

Ik lees:
1. Jacop de bode gaf te kennene inde Camere ter presentie van Lodewijc
2. ende Anthuenis Sceijlin ghebroeders dat hi verstaen hadde dat
3. meester Cornelis Sceijlin haerlieden broeder henen vercreghen hadde
4. vanden Rectorie ende consi[g]nateur vanden universiteit van parijs
5. omme hem te doen dachvaerdene te parijs vorschreven omme zijns deels
6. wille vande verstervenesse van Hannekine Dommele ’t welke
7. deel hi ghecoght hadde omme xxxiii G(ulden) sjaers groten ende die somme
8. duechdelic betaelt, den vorschreven Lodewijc ende Anthuenis ’t vorschreven
9. meester Cornelis behouf begherende mids dien dat zij hem zo
10. bezoorghden jegen den vorschreven meester Cornelisse haerlieder broeder
11. dat hi onghemoeijt bliven mochte vanden vorschreven meester Cornelis
12. waerop de vorschreven Lodewijc ende Anthuenis verantwoorden dat
13. zij wel kenden dat de vorschreven Jacop de vorschreven somme van xxxiii G(ulden) sjaars
14 groten over ’t vorschreven meester Cornelis deel deuchdelick betaelt hadde ende
15. zij kenden dat zij die somme te zijnen behouf ontfanghen hadden ende
16. bekeent ten prouffite vanden zelven meester cornelis ende hem danof

Henri zei op za, 12/09/2017 - 17:17

1. Jacop de bode gaf te kennene inde Camere ter presencie van Lodewijc
2. ende Anthuenis Sceijlin ghebroeders dat hi verstaen hadde dat
3. meester Cornelis Sceijlin haerlieder broeder leenen vercreghen hadde
4. van den recteur ende conservateur van der universiteit van parijs
5. omme hem te doen dachvaerdene te parijs vorschreven omme zijns deels
6. wille van der verstervenesse van Hannekine Dommele ’twelke
7. deel hi ghecoght hadde omme xxxiii G(ulden)[of ponden?] scellingen groten ende die somme
8. duechdelic betaelt, den vorschreven Lodewijc ende Anthuenis ’t vorschreven
9. meester Cornelis behouf begherende midsdien dat zij hem zo
10. bezoorghden jegen den vorschreven meester Cornelisse haerlieder broeder
11. dat hi onghemoeyt bliven mochte vanden vorschreven meester Cornelis
12. waerop de vorschreven Lodewijc ende Anthuenis verantwoorden dat
13. zij wel kenden dat de vorschreven Jacop de vorschreven somme van xxxiii G(ulden) scellingen
14 groten over ’t vorschreven meester Cornelis deel deuchdelick betaelt hadde ende
15. zij kenden dat zij die somme te zinen behouf ontfanghen hadden ende
16. bekeert ten prouffite van denzelven meester Cornelis ende hem danof

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.