Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

94, stal en koets in den Haag beschadigt.

vertrocken sijn of staet op sijn vertreck, ick hoop
dat U.H.Ed. mijne laetse sal ontfangen hebben, en
gesien wat ick sijne Majesteit bij missive hebbe
versocht, opt subjecte van U.H.Ed: commissie inde
Raet, de vrouwe van Amerongen heeft mijn geschr-
ven over de proosdije vande dom doch daer ontrent
soo vinde ick drie difficulteijten d'eene is het proos-
met diest, ten tweeden dat se maer 13 a1400 gld-
s'jaers, en geen Compagnie paerden waerdich is
en ten darden dat niet weete voor wie de
Comprie geeijst werdt, het sij dat de parsoon
Gedient heeft of in staet van dienen
is, het was anders geen quaet benifi-
tie voor een jonger soon en waerdich
dat men sijne gedachten daer ontrent
liedt gaen wanneer daer toe apparen-
tie was waermede verblijve etc
Het ongeluck aen U.H.Ed: stal en koets
in Haeg overkomen doet mijn van
harten leet, doch dit wil nu occasie
geven om het eene en andere niuw
te maecken, ick hoop de stal wil
nu wat naeder bij t'huijs komen

Reacties (1)

Andreas zei op do, 01/14/2021 - 21:04

vertrocken sijn of staet op sijn vertreck, ick hoop
dat U.H.Ed. mijne laeste sal ontfangen hebben, en
gesien wat ick sijne Majesteit bij missive hebbe
versocht, opt subject van U.H.Ed. commissie inde
Raet, de vrouwe van Amerongen heeft mijn geschre-
ven over de proosdije vande dom doch daer ontrent
soo vinde ick drie difficulteijten, d'eene is het proces
met diest, ten tweeden dat se maer 13 a 1400 gulden
s'jaers, en geen Compagnie paerden waerdich is,
en ten darden dat niet weete voor wie de
Compagnie geeijst werdt, het sij dat de parsoon

-------------------------------------------------------------------------
Gedient heeft of in staet van dienen
is, het was anders geen quaet benifi-
tie voor een jonger soon en waerdich
dat men sijne gedachten daer ontrent
liedt gaen wanneer daer toe apparen-
tie was, waermede verblijve etc.
Het ongeluck aen U.H.Ed. stal en koets
inde Haeg overkomen doet mijn van
harten leet, doch dit wil nu occasie
geven om het eene en andere niuw
te maecken, ick hoop de stal wil
nu wat naeder bij t'huijs komen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.