Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

92, U.H.ed heeft een tractaet gesloten.

inde Winter quartieren soo vinde ick
noch al tamelijck mijn werck
en d'eere van soo considerablen Com-
mandement heeft oock sijn moij-
te, ick blijve etc
den Heere Blanche moet excuses
versoecken soo mijn de tijdt ont-
breeckt om hem dit mael t'
antwoorden
rec a 28 jan-
Kilkennij den 15/25/ dec 1690 
U.H.Ed. missive vande 4/14 nov.is mijn bij de 
laest gekomene post behandicht, waer
uijt verneme dat U.H.Ed. eijndelijck een
defennie Tractaet geslooten heeft, ick
wensche dat het offenciere daer op mach
volgen op d'intressen en van denemarcken
van Engelandt, en onsen staet mogen
een sijn en haere machten des te formida-
belder werden, Sweeden heeft sich inder
daet al veel bloot gegeven, en getoont
de gealieerden weijnich toe gedaen
te sijn en sal men tegens de Somer
sien op wat grondt haere aengebodene
heere van Amerongen

Reacties (1)

Andreas zei op wo, 01/13/2021 - 21:43

inde Winter quartieren soo vinde ick
noch al tamelijck mijn werck
en d'eere van soo considerablen Com-
mandement heeft oock sijn moij-
te, ick blijve etc.

den Heere Blanche moet excuses
versoecken soo mijn de tijdt ont-
breeckt om hem dit mael t'
antwoorden

----------------------------------------------------------------
rec a 28 januari
Kilkennij den 15e/25e december 1690 
U.H.Ed. missive vande 4/14e november is mijn bij de 
laest gekomene post behandicht, waer
uijt verneme dat U.H.Ed. eijndelijck een
defencive Tractaet geslooten heeft, ick
wensche dat het offencive daer op mach
volgen op d'intressen en van denemarcken
van Engelandt, en onsen staet mogen
een sijn, en haere machten des te formida-
belder werden, Sweeden heeft sich inder
daet al veel bloot gegeven, en getoont
de gealieerden weijnich toe gedaen
te sijn en sal men tegens de Somer
sien op wat grondt haere aengebodene
heer van Amerongen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.