Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

86, de soldaten jammeren

Is eene nauwe Aliantie te
hebbe, ick bidde vergiffenisse,
soo buijten mijne leest gae, mais
des souhaits du leur la bouche
parle ick hebbe vande meest
een elegante en groote brief in
goedertierene larmes van sijne
Majesteit ontfangen en naer een
lang antwoort het negens
gaende daer bij influeren laeten
dat hoope U.H.Ed: sal bevallich
sijn en een goedt effect hebben
Ick blijve verder met respect
Etc.
Clommell den 21/31dec 1690
Ick hebbe d'eere desen dach t'ontfangen
twee brieven van U.H.Ed. van 15/25 en 18/28 nov 
dat deselve wat langer tussen wegen sijn,is
niet vreempt wij zijn hier op een Eijlandt
en als weder en windt niet dienen wil
soo kant niet anders wesen. Niuws is
van hier niet veel te berichten, dan dat
de vijant sich seer flatteert met frans
secours te sullen krijgen doch ick hoop
dat het sal belet werden en dat men
in tijdts een Esquadre Scheepen naer
Corck en Kingsaijll senden sal waerom
ick bij alle posten aen houde, om den
vijant bij de zee te benauwen want

Reacties (1)

Andreas zei op zo, 01/10/2021 - 20:42

Roel, de tekst klopt niet bij het plaatje. Deze brief begint met

Want wat wij te landt doen is niet

dan onse troepes fatigeren...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.