Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

83, hij mag ook het geld voor het leger beheren.

gedurige cortragie windt seer geern
braseert geweest, sijne Maijestijt.? char-
geert, mijn niet alleen met het
Commandement maer oock met
de Betalinge vande Armee, en hebbe
ick selver het begeven van alle
de compagnien soo te paerdt als
te voet en de mindere Chargers
uijt genomen vande deense troepes
de welcke aen den Hartoch van 
wirtenberch gelaeten werden, Het
is eene groote confidentie en veele
eer, maer oock eene onbegrijpelijc-
ke moijte, en men laet mijn
nacht noch dach rust, waerom
gedienstich bidden moet dat U.H.Ed. mijn
somwijlen gelieft te pardonneren, soo niet
altoos even preciese op sijne brieven antwoor-
den kan den Heere Hartoch van Wirtenberch
heeft mijn d'eere gedaen met de Monsieur de La forest?
en den Brigadier Ellenberch, vande week hier
drie a vier daegen geweest te sijn, en hebben
wij niet gelaeten of wel den Heere Hartoch
sober is, U.H.Ed. en alle goede vrienden in dene-
mercken haere gesontheijt te drincken
en Brigadier boven genoempt staedt

Reacties (1)

Andreas zei op do, 01/14/2021 - 21:15

gedurige contrarie windt seer geem
brasseert geweest, sijne Majesteit char-
geert mijn niet alleen met het
Commandement maer oock met
de Betalinge vande Armee, en hebbe
ick selver het begeven van alle
de compagnien soo te paerdt als
te voet en de mindere Charges
uijt genomen vande deense troepes
de welcke aen den Hartoch van 
Wirtenberch gelaeten werden. Het
is eene groote confidentie en veele
eer, maer oock eene onbegrijpelijc-
ke moijte, en men laet mijn
nacht noch dach rust, waerom

---------------------------------------------------------
gedienstich bidden moet dat U.H.Ed. mijn
somwijlen gelieft te pardonneren, soo niet
altoos even preciese op sijne brieven antwoor-
den kan, den Heere Hartoch van Wirtenberch
heeft mijn d'eere gedaen met de Monsieur de La forest
en den Brigadier Ellenberch, vande week hier
drie a vier daegen geweest te sijn, en hebben
wij niet gelaeten of wel den Heere Hartoch
sober is, U.H.Ed. en alle goede vrienden in dene-
mercken haere gesontheijt te drincken
den Brigadier boven genoempt staedt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.