Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

7068-158 broederschap Grave

wie wil mij helpen Ik mis nog wat woorden

 

 

 

 

7068-158

 

Ich Joannes Hornkens canonicus tot Turnhout bekomme ende

belijde in crachte deeser mijne obligatie, dat ich uijt den

hoofde mijns vaders saliger Joans Hornkens, in sijn leven decaen

van onse lieve vrouwe broederschap tot Grave, wegens de

gedane schenking (??) sijnder administratie der ???? toe-

behoorende den Armen, be??nden was, meer ontfangen

te sijn dan uijtgeven, ter somma twe ensestichg car. Gl

drij st, vier pennigen, welcke som ich alhier onderschreven

op toecomende Lieve Vrouwe Lichtmisse, sal betalen,

in handen van den tegenwoordige Decaen Gisbertus

Ermers, oft ongeveerlijck acht dagen voor oft naer die

Tijt, soo ich op het beste sal connen bij brengen, ende dat

Onder verbandt mijnder persoone, en goederen en effecten

Waer en op wat plaetsen, de schuldig soude mogen sijn ofte

Gevonden worden, verautieerende tot dien eijnde op alle

Exceptien desen contrarierende, actum Grave den 17

Decemb. 1692 in oirconde dese bij mij respective ondertekend

Joannes Hoornkens ???

Den 8 februarius anno 1693 van Lucas Hornkens

Op dese ??? ontfanght vertijgh gulden

Gijsbertus Ermers

"C:\Users\ernah\OneDrive\Documenten\Heemkunde backup\reek\826-8\NL-HtBHIC_826_8.pdf"

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/12/2022 - 14:48

Ich Joannes Hornkens canonicus tot Turnhout bekenn ende
belijde in crachte deeser mijne obligatie, dat ich uijt den
hoofde mijns vaders saliger Joans Hornkes, in sijn leven decaen
van onse Lieve Vrouwe Broederschap tot Grave, wegens de
gedane rekening sijnder administratie der renthen toe-
behoorende den Armen, bevonden was, meer ontfangen
te sijn dan uijtgeven, ter somma twe en sestichg carolus gulden
drij stuyvers, vier pennigen, welcke somme ick alhier onderschreven
op toecomende Lieve Vrouwe Lichtmisse, sal betalen,
in handen van den tegenwoordige decaen Gisbertus
Ermers, oft ongeveerlijck acht dagen voor oft naer die
tijt, soo ick op het beste sal connen bijbrengen, ende dat
onder verbandt mijnder persoone en goederen en effecten,
waer en op wat plaetsen, de selvige soude mogen sijn ofte
gevonden worden, renuntieerende tot dien eijnde op alle
exceptien desen contrarierende. Actum Grave den 17
December 1692. In oirconde dese bij mij respective ondertekent
Joannes Hoornkens canonick

Den 8 Februarius anno 1693 van Lucas Hurckens
Op dese reckenin ontfanghen vertijgh gulden

Gijsbertus Ermers

 

erna hodenius zei op vr, 08/12/2022 - 15:30

dank je wel Geert. Ik ben nog niet zo lang bezig met dit schrift te lezen

ChrisvD zei op vr, 08/12/2022 - 15:34

Joannes Hoornkens canoninck

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.