Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

67, er worden Franse schepen verwacht

geven Het doet mijn leet U.H.Ed
geene nader orders omtrent  sijne
Negotiatie opt afgaen van sijnen
brief aen mijn ontfangen hadde
ick wil hoopen dat se nu gekomen
is, en U.H.Ed. deselve met benoe-
gen sal perfecteren, Monsieur. de
la  Forest is t'sedert eenige daegen
seer met het graveel gequelt ge-
weest
Naer desen geschreven te hebben
soo kompt de geluckige overgang
van Korck in Kingzaijl als U.H.Ed:
uijt de nevengaende sal gelieven
te sien, dat eene groote victorie is
Den Kappelaen van den Bischop
van Kildalow kompt met ordre van
den bischop,  soo aenstontsl, aen den
heere van Ginkel rapporteren 
het naevolgende
Dat hij Kappelaen voorleden Sondagh, Nae
midddagh om vier uijren uijt het leger van
den Vijant vertrokken is het welk doen
ter tijt bestaende uijt 6 a seven duysent man
soo Ruijterie als dragonders en alleen twee
regimenten te voet gecampeert stondt te
Gortinchgorij toebehoorende aen een edelman
genaemt ochagnisij twee mijlen van 
killcolgan twaalf mijlen van  Gallowaij en
z.z. Mijlen van Killalow dat hij op sijn
vertrek hadde gesien int gedachte leger
Tirconnel en Laxfield 
z en dat de fransen z mijlen van Galloway
gecampeert stonden
3 Dat in de baay van Gallowaij waren gearriveert
omtrent 50 Fransen vaartuigen om gedachte fransen
te embarqueren
En dat aldaer alle Momenten een esquad(ron) 
van 18. Fransen oorlogh schepen verwacht

Reacties (2)

Andreas zei op zo, 01/03/2021 - 21:12

geven. Het doet mijn leet U.H.Ed.
geene nader ordres ontrent  sijne
Negotiatie opt afgaen van sijnen
brief aen mijn ontfangen hadde,
ick wil hoopen dat se nu gekomen
is, en U.H.Ed. deselve met benoe-
gen sal perfecteren, Monsieur de
la  Forest is t'sedert eenige daegen
seer met het graveel gequelt ge-
weest.
Naer desen geschreven te hebben
soo kompt de geluckige overgang
van Korck en Kingsaijl als U.H.Ed.
uijt de nevengaende sal gelieven
te sien, dat eene groote victorie is

-------------------------------------------------------
Den Kappelaen van den Bischop
van Killalow kompt met ordre van
den bischop,  soo aenstonts, aen den
heere van Ginckel rapportteren 
het naevolgende

1 Dat hij Kappelaen voorleden Sondagh, Nae-
midddagh om vier uijren uijt het leger van
den Vijant vertrokken is, het welk doen
ter tijt bestaende uijt 6 a seven duijsent man
soo Ruijterie als dragonders en alleen twe
regiment te voet gecampeert stondt te
Gortinchgorij toebehoorende aen een edelman
genaemt Ochagnisij. Twe mijlen van 
Killcolgan, twaelf mijlen van Gallowaij en
22 Mijlen van Killalow dat hij op sijn
vertrek hadde gesien int gedachte leger
Tirconnel en Saxfieldt.
2 ende dat de franssen 2 mijlen van Gallowaij
gecampeert stonden.
3 Dat inde baeij van Gallowaij waren gearriveert
omtrent 50 Franssen vaertuijge om gedachte franssen
te embarqueeren.
4 ende dat aldaer alle Momenten een esquad(ron) 
van 18. Fransse oorlogh schepen verwacht

 

Graag bevestiging dat hetgeen na 2 en 4 staat in deze opsomming weldegelijk ende voorstelt.

Roel ten Klei zei op di, 01/05/2021 - 14:46

Andries, de vraag over 'ende" voorgelegd aan mijn paleo leerares 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.