Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

58, er wordt met mensenlevens gespeelt al kat met de muis.

vertrocken, willen dat ick hier blijven soude
om de Ruijterije te commanderen en heeft
Schonberch met genomen, ick hebbe alle
be?? middelen aengewent om mijn
hier van t'eccuseren doch het heeft niet
helpen mogen, en men heeft mijn po?l
aengesonden, en selver de grootste belof
ten gr recomsoen se gedaen, die men
aen imandt seggen kan oock soo wil
men mijn hier te lande eene considea-
ble confiscatie geven, doch ick hebbe
geen genegentheijt tot een anders goeder-
en oock geen lust, om, een van mijne
kinderen in dit landt te setten, dat wel
schoon, vet, en overvloedich van alles
is, maer de menschen seijner? daer niet
ick bidde dat om nederen van dese offers
Aen niemant in sonderheijt niet aen
den Heere Molesword mach gesproocken
werden een tweede saeck die mijn in desen
oock seer embrasseert, is, dat den Grave
van Solms gisteren en niet langer die-
nen wil en inde naeste Maendt te vertrecken
staet, hier mede soo ben ick d'ouste en
de naeste tot het commande van't gan
sche leger, het welcke te iederen aen
een jonger soude niet gaen doen, en echter
dese swaere last op mijn te nemen, daer
men de verantwoording van alle Evene-
menten aen een Engels parlement doen
moet, die met des menschen leven
speelen als de kat met de muijs dat
is oock van een groot belang en naerdien
sien soo dat in groote verlegentheijt

Reacties (1)

Andreas zei op wo, 12/30/2020 - 22:01

vertrocken, willende dat ick hier blijven soude
om de Ruijterije te commanderen en heeft
Schonberch met genomen, ick hebbe alle
bedenckelijcke middelen aengewent om mijn
hier van t'excuseren doch het heeft niet
helpen mogen, en men heeft mijn ***
aengesonden, en selver de grootste belof-
ten *** recompense gedaen, die men
aen imandt seggen kan, oock soo wil
men mijn hier te lande eene considera-
ble confiscatie geven, doch ick hebbe
geen genegentheijt tot een anders goedt
en oock geen lust, om een van mijne
kinderen in dit landt te setten, dat wel
schoon, vet, en overvloedich van alles
is, maer de menschen deugen daer niet,
ick bidde dat om redenen van dese offres

--------------------------------------------------------------------------

Aen niemant in sonderheijt niet aen
den Heere Molesword mach gesproocken
werden, een tweede saeck die mijn in desen
oock seer embrasseert, is dat den Grave
van Solms quiteren en niet langer die-
nen wil en inde naeste Maendt te vertrecken
staet, hier mede soo ben ick d'ouste en
de naeste tot het commande van't gan-
sche leger, het welcke te cederen aen
een jonger soude niet gaen doen, en echter
dese swaere last op mijn te nemen, daer
men de verantwoording van alle Evene-
menten aen een Engels parlement doen
moet, die met des menschen leven
speelen, als de kat met de muijs, dat
is oock van een groot belang en naerdenc-
ken soo dat in groote verlegentheijt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.