Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

56, er is een kasteel genomen.

soo aen stontse uijt s vijants leger
ontfang gelieft U.H.Ed nier nevens
te tinien voor mijn vertreck soo hebbe
met sijn Majesteit noch int breede over-
de deense saecken gesproocken en U.H.Ed
brieven voorgelesen, ick vinde den
koninck genegen doch t'wil opt gelt
aen komen, en seijde sijne Majesteijt mijn
dat U.H.Ed. nu sekerlijck volkomen
ordres hadde, ick verneme mede dat
den Hartoch van Wirtenberch bij den
konink niet onaen genaem is om het
Commande te blijven behouden in kas
het werck aen gaet en dat U.H.Ed: reu-
seert, hij is mijn een seer groot vrient
en obligant toe waerom de vrijhreijt
int leger te Kerkelis den
12/2 september 1690
Ick hebbe mijn deere niet geven kunnnen
t'sedert acht daegen aen U.H.Ed: te schrij-
ven vermits ick van ons leger ben gedeta-
cheert geweest, om een kasteel wech
te nemen daer een guarnisoen van ..........
in lach, en waer in hebbe gereusseert
ondertussen soo heeft men voor lemmerick
twee attaques gedaen, en in eerste een
Fort genomen dat gemaintieneert bleef
doch soo als men van dat fort eene lingijnd
van connnumicatie hoeft den de Transcheen
maecken wilde viel de viant te voet, en
te paerdt uijt, en dede een van onse Batail-,
lons te voet wat reculeren, den onder
Bonkorirt hadde juijst met driehondert

Reacties (1)

Andreas zei op zo, 12/27/2020 - 22:45

soo aenstonts uijt s'vijants leger
ontfang gelieft U.H.Ed. hier nevens
te vinden voor mijn vertreck soo hebbe
met sijn Majesteijt noch int breede over-
de deense saecken gesproocken en U.H.Ed.
brieven voorgelesen, ick vinde den
koninck genegen doch t'wil opt gelt
aen komen, en seijde sijne Majesteijt mijn
dat U.H.Ed. nu sekerlijck volkomen
ordres hadde, ick verneme mede dat
den Hartoch van Wirtenberch bij den
koninck niet onaengenaem is om het
Commande te blijven behouden in kas
het werck aen gaet en dat U.H.Ed. reus-
seert, hij is mijn een seer groot vrient
en obligant toe waerom de vrijheijt

------------------------------------------------------------------------
int leger te Kerkelis den 12/2 september 1690
Ick hebbe mijn d'eere niet geven kunnnen
t'sedert acht daegen aen U.H.Ed. te schrij-
ven vermits ick van ons leger ben gedeta-
cheert geweest, om een kasteel wech
te nemen daer een guarnisoen van 80 man
in lach, en waer in hebbe gereusseert
ondertussen soo heeft men voor Lemmerick
twee attacques gedaen, en inde eerste een
Fort genomen dat gemaintineert bleef
doch soo als men van dat fort eene lingne
van communicatie tot aen de Transcheen
maecken wilde viel de vijant te voet, en
te paerdt uijt, en dede een van onse Batail-
lons te voet wat reculeren, den ouden
Bonkourt hadde juijst met driehondert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.