Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

55, winterkwartier problemen

Groot belang is, doch echter het openen
vande Francheen twee a drie daegen
heeft doen stremmen waermede men
niet te min voorleden sondach heeft
begoft, en hebben d'onse tot noch toe
goedt succes, de Deenen hebben den eerste,
nacht een werck in gekregen dat vant
consideratie was, en tot noch toe, als
niet beter weete werdt gemaintineert
onse Baterijen hebben gisteren en
van daech sterck geschooten, en soo wij
noch acht a tien daegen droog weder
houden mogen soo hoope dat wij vanden stadt
sullen meester werden of schoon daer
 eene kleijne Armee binnen leijckt
En van't nemen van dese plaets
dependeert het gansche werk, want
soo wij se krijgen kan den koninck
een hoopen troepen van de Winter.......
 doen over gaen, en het verdere met
weijnich volck meester werden, maer
soo wij de stadt niet krijgen soude
men om de winter quartieren te
nemen verre moeten te Rugge gaen
de fransen lichtelt moet geven om-
mijn secours te senden, en daer aen
dan noch eene campaqne spenderen
moeten, twelck voor gemeijne saek
niet goedt soude sijn .......ick

Reacties (4)

Andreas zei op do, 12/24/2020 - 12:47

Groot belang is, doch echter het openen
vande Trancheen twee a drie daegen
heeft doen stremmen waermede men
niet te min voorleden sondach heeft
begost, en hebben d'onse tot noch toe
goedt succes, de Deenen hebben den eersten
nacht een werck in gekregen dat van
consideratie was, en tot noch toe, als
niet beter weete werdt gemaintineert,
onse Baterijen hebben gisteren en
van daech sterck geschooten, en soo wij
noch acht a tien daegen droog weder
houden mogen, soo hoope dat wij vande stadt
sullen meester werden of schoon daer

-------------------------------------------------------------------
eene kleijne Armee binnen leijdt
En van't nemen van dese plaets
dependeert het gansche werck, want
soo wij se krijgen kan den koninck
een hoopen troepes voor de Winter

doen over gaen, en het verdere met
weijnich volck meester werden, maer
soo wij de stadt niet krijgen, soude
men om de winter quartieren te
nemen verre moeten te Rugge gaen,
de fransen lichhelt** moet geven om
niuw secours te senden, en daer aen
dan noch eene campagne spenderen
moeten, t'welck voorde gemeijne saeck
niet goedt soude sijn, wat niuws ick

 

**ik lees lichhelt; wordt hier lig-geld (leg-geld) bedoeld, zijnde een vergoeding voor de Fransen?

Roel ten Klei zei op vr, 12/25/2020 - 14:03

Andreas, ik lees nu ook "lichhelt" maar zu dat inderdaad een vergoeding voor de Fransen zijn geweest. Lijkt mij onwaarschijnlijk dat je de vijand betaald.

Andreas zei op vr, 12/25/2020 - 17:50

Roel, ben je zeker dat de Fransen de vijand zijn? In nr. 53 staat volgend fragment, dat eerder doet vermoeden dat zij bondgenoten waren.

de fransen sijn met sack en pack naer
Gallouaij achter uijt geretireert, daer alsvoren
oock het gros van s'Vijandts leger naer
toe is

Ik begrijp dit als volgt: De Fransen hebben zich teruggetrokken naar Galway, omdat de vijand daar eerder naar toe was gegaan.

Als iemand anders een andere visie heeft, dan hoor ik het graag.

Roel ten Klei zei op za, 12/26/2020 - 15:59

Andreas, Willem III vocht tegen zijn schoonvader Jacobus die katholiek was. En later ook naar Frankrijk vluchtte. Ik neem aan maar weet het niet zeker dat de Fransen Jacobus kwamen helpen.

De Glorious Revolution is in eerste instantie zee soepel verlopen nauwelijks een schermutseling.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.