Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

52, kanon vermaegelt

van ons Canon vemaegelt doch wij heb-
ben daer van noch geene sekere tijding
en ick hoop het sal met veel te bedien-
den sijn den Aermen Willem Meester is
daer bij en ick vrees voor hem, Dit is
al t'geene voor dit mael te schrijven
hebbe, ick blijve ete
Killabourn den 13/20  Augusti 1690
tesedert mijnen laesten ben ick met een
groote gedeelte van onse Ruijterije en
Dragonders van ons leger gedetacheert
en de Rivier de Shannon hooger op
gemarcheert om het passeren vande
vijandt over deselve hivier te ver-
hinderen, op dat se ons de schaede niet
meer mogen doen, die voor eenige dae-
gen aen een convoij van Dublijn komende
is toe gebracht, waerbij se eenige k........
hebben door springen, twee halve cartou-
sen doen barsten, en een affuijt ofte
etstels verbrant, dat wel van geen

Reacties (1)

Andreas zei op zo, 12/27/2020 - 22:47

Roel, het plaatje ontbreekt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.