Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

52, het leger campeert

Als wij haer morgen naederen soo
wiltt gedaen sijn en ick hoop dat wij
noch van Winter sullen kunnen
naer Huijs keeren daer godt geve
wij U.H.Ed. in gesontheijt vinden mogen
Alle de vrienden hier sijn noch gesont-
presenteren haeren dienst en accom
moderen haer tot noch toe, beter met
d ijerse tucht, dan men in beginne
daer van hadde gerucht, doch wij hebeen
oock noch de regen maenden niet , en
in 30 jaer is hier soo groote droogte niet
geweest, ick blijve etc
rec:  8 september 
Int leger voor Limmerick
den 12/22 Augustus 1690
Mijnen laesten aen U.H. Ed: is geweest van 
14/4, deses, waer uijt deselve heeft gelieven
te sien wat antwoort de Koninck mijn
aengaen de Deense saecken, en op UeHE
brieven waervan sijne Maj(esteit) een gedeelte
hebbe voorgelesen gegeven heeft, en on-
der andere dat U.H.Ed. uijt den Haeg Ample-
last stont t'ontfangen die ick hoope
dat U.H.Ed. ter handt gekomen is Wij sijn
met ons leger den 9e hier voor stadt
gekomen daer den eersten dach wat schar-
mutselen voor vielen alsoo het garnisoen
buijten was, op de Rivier de Shannon
vonden wij een uur boven de stadt opt
Gnee vijf a ses duijsent man gecampeert

Reacties (1)

Andreas zei op za, 12/19/2020 - 20:34

Als wij haer morgen naederen soo
wilt gedaen sijn en ick hoop dat wij
noch vande Winter sullen kunnen
naer Huijs keeren daer godt geve
wij U.H.Ed. in gesontheijt vinden mogen.
Alle de vrienden hier sijn noch gesont
praesenteren haeren dienst en accom-
moderen haer tot noch toe, beter met
d'ijerse tucht, dan men inde beginne
daer van hadde gerucht, doch wij hebben
oock noch de regen maenden niet , en
in 30 jaer is hier soo groote droogte niet
geweest, ick blijve etc.

--------------------------------------------------------------------
rec:  18 september 
Int leger voor Limmerick den 12/22 Augustus 1690
Mijnen laesten aen U.H. Ed. is geweest vande
14/4 deses, waer uijt deselve heeft gelieven
te sien wat antwoort de Koninck mijn
aengaende de Deense saecken, en op U.H.Ed.
brieven waervan sijne Maj(esteit) een gedeelte
hebbe voorgelesen gegeven heeft, en on-
der andere dat U.H.Ed. uijt den Haeg Ample
last stont t'ontfangen die ick hoope
dat U.H.Ed. ter handt gekomen is. Wij sijn
met ons leger den 9e hier voor stadt
gekomen daer den eersten dach wat schar-
mutselen voor vielen alsoo het guarnisoen
buijten was, op de Rivier de Shannon
vonden wij een uur boven de stadt opt
Guee (of Gued?) vijf a ses duijsent man gecampeert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.