Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

46 is foto niet goed, nu wel

De stadt van Limmerick beset, sonder daer
yeren te willen hebben, den Vijant is
weder in een groot gesal om dat se alle
de papisten soo Edelieden, Boeren als vrou-
wen, en kinderen met een groote quant
teijt van vee bij haer hebben, doch haer
mancqueert haere Equipage geweer, en
houdt, en of wel se soo veel vee hebben
met genomen alse gelast hebben, soo vinden
wij echter noch overvloedich, en ist Remarka-
bel dat se aen een Man in dese stadt 16000 scha-
pen, en wel drie a vier duijsent runderen
hebben wech genomen, sij hoopen op een
Niuw secours uijt Vranckijck, doch wij-
doen ons best ompt haer te beletten
en sullen daerom trachten de See haevens
te vermeesteren, in Engelandt sijnse door-
de Nederlaech van onse vloot al wat
gealarmeert, en beducht voor eene
landing, en meijnen sommige dat den
Koninck in korten wel weder naer Caglans
mocht overgaen. die hier den Winter blijven
moet sal een Rude en ongemackelijcke Cam-
pagne hebben, en bij aldien den Vijant sich
opimatneert, en door de veelheijt van haer
gebreck krijgt twijfele ick of wij van dit
saisoen, vande provintien van Gallorwaij en
Corneck wel Maester werden, ick hebbe
U.H.Ed. laeste missive den Grave van Pordt-
land voor gelesen, en versocht den ko-
ninck daer over te willen onderhouden

Reacties (3)

Andreas zei op ma, 12/14/2020 - 20:59

De stadt van Limmerick beset, sonder daer
ijeren te willen in hebben, den Vijant is
weder in een groot getal om dat se alle
de papisten soo Edelieden, Boeren als vrou-
wen, en kinderen met een groote quanti-
teijt van vee bij haer hebben, doch haer
mancqueert haere Equipage, geweer, en
soudt, en of wel se soo veel vee hebben
met genoomen alse gekost(?) hebben, soo vinden
wij echter noch overvloedich, en ist Remarka-
bel dat se aen een Man in dese stadt 16000 schae-
pen, en wel drie a vier duijsent runderen
hebben wech genomen, sij hoopen op een
Niuw secours uijt Vranckrijck, doch wij
doen ons best ompt haer te beletten

--------------------------------------------------------------------------------
en sullen daerom trachten de See haevens
te vermeesteren, in Engelandt sijn se door-
de Nederlaech van onse vloot al wat
gealarmeert, en beducht voor eene
landing, en meijnen sommige dat den
Koninck in korten wel weder naer Engelant
mocht overgaen, die hier den Winter blijven
moet sal een Rude en ongemackelijcke Cam-
pagne hebben, en bij aldien den Vijant sich
opiniatreert, en door de veelheijt van haer
gebreck krijgt t'wijfele ick of wij van dit
saisoen, vande provintien van Gallouwaij en
Coneck wel Meester werden, ick hebbe
U.H.Ed. laeste missive den Grave van Pordt-
land voor gelesen, en versocht den ko-
ninck daer over te willen onderhouden

Roel ten Klei zei op di, 12/15/2020 - 10:03

Andreas, nu ik weer naar het vraagteken kijk  "gekost(?)", zou daar niet kunnen staan "gelast". Dit in de zin van "opdracht gegeven "

Ook wil ik je erg bedankten dat jij mij helpt "fijn slijpen"

Andreas zei op di, 12/15/2020 - 21:58

Ik ben eigenlijk zeker dat er gekost staat.

en of wel se soo veel vee hebben
met genoomen alse gekost hebben, soo vinden
wij echter noch overvloedich

Qua betekenis zie ik het zo:

en hoewel ze zo veel hebben meegenomen als ze konden, toch vinden wij er nog overvloedig...

 

In mijn (Vlaamse) dialect gebruiken wij ook kosten voor de verleden tijd van het werkwoord kunnen. Bovenstaande zin in mijn dialect: ze pakten zo veel vee als ze kosten (=konden).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.