Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

2e deel trouwascte in het frans

Zou iemand dit willen vertalen, Er staan te veel begrippen in die ik niet thuis kan brengen

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 01/13/2023 - 11:08

Beste Jacques, de afbeelding toont alleen een deel van de eerste bladzijde. Ik heb daarom de akte uit het BHIC gedownload. De aktes zijn in tweevoud opgemaakt, er zitten kleine verschillen tussen de onderstaande en jouw afbeelding. Ik vermoed dus dat jij de akte uit een andere bron hebt, de inhoud is echter hetzelfde. Ik heb de Franse tekst niet uitgeschreven, omdat die me redelijk leesbaar lijkt, maar wel een NL vertaling gemaakt. Let op: de namen worden in de originele akte in hun Franse vorm vermeld, ik heb hier de vernederlandste vorm gebruikt.

 

No 62 - Huwelijksakte

Heden, de 20e der maand september
1812, om 11 uur 's ochtends, zijn voor
mij, Jean Baptiste Claphas, burgemeester der
gemeente Leende, kanton Helmond, departement
Monden der Rijn, vervullend de taken van
openbaar ambtenaar van de Burgerlijke Stand, in de aanwezigheid van
Martinus Wynders, arbeider, oud 31
jaar, Michiel Molendijks, arbeider, oud 34
jaar, Jacobus Verhoeven, arbeider, oud
40 jaar en Hendrikus Verhoeven, arbeider,
oud 54 jaar, wonende te Leen-
de, kanton Helmond, departement Mon-
den der Rijn, verschenen ten einde een huwelijk te laten voltrekken
enerzijds Josephus Verhoeven, arbeider,
oud 33 jaar, wonende te Leen-
de, kanton Helmond, departement Mon-
den der Rijn, zoon van Adrianus Verhoeven en van
Helena Bluijsen, beiden overleden, en anderzijds
mejuffrouw Geertruida Wienders, oud
21 jaar, dochter van Hendrikus Wienters, overleden, en van Pe-
tronilla Geenen, wonende in deze gemeente.
Na de voorlezing van de wettelijke huwelijksgronden zijn overlegd
1) de geboorteakte van Josephus Verhoeven,
gedateerd 18 september 1812,
waaruit blijkt dat hij geboren is de 13e
mei 1779 te Leen-
de, kanton Helmond, departement
Monden der Rijn uit het wettig huwelijk van Adrianus
Verhoeven en Helena Bluijssen hierboven
genoemd. 2) de geboorte akte van me-
juffrouw Geertruida Wienders, gedateerd 18
september 1812, waaruit
---
blijkt dat zij geboren is op de 6e mei
1791 te Leende, kanton
Helmonf, departement Monden der Rijn,
uit het wettig huwelijk van Hendrikus Wienters en
Petronilla Geenen hierboven genoemd.
3) de instemming van de familie bij schrijven van Jacobus en
Hendrikus Verhoeven, wettig overlegd
door de aanstaande bruidegom, en van Petronilla Gee-
nen, moeder der aanstaande bruid, 4) de akte van
publicatie der huwelijksbeloften tussen de aanstaanden,
afgegeven door mij de 6e september 1812
en aangeplakt op dezelfde dag op de
deur van het gemeentehuis, zonder dat
mij enige bezwaren ter ore zijn gekomen.
Nadat ook de aanstaanden hardop hebben verklaard
elkaar wederzijds tot huwelijkspartner te nemen,
heb ik uit naam der wet verklaard dat
Josephus Verhoeven en Geertruida Wienders in de
echt zijn verbonden en heb ik deze huidige
akte opgesteld, die de aanstaande bruidegom en de als vierde genoemde
getuige, omdat de aanstaande bruid en de andere
drie getuigen verklaarden niet te kunnen
schrijven, hebben ondertekend met mij.
[getekend: J. Verhoeven, H. Verhoeven, J.B. Clephas]

Jacques van der Linden zei op za, 01/14/2023 - 08:42

Hartelijk dank. Er is inderdaad wat fout gelopen. 

Groeten,

J. van der Linden.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.