Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

25 Julij 1797 Acte van Scheijding / Notaris Jonathan Baak / Onherkenbare term

Wie weet wat er staat of wat er bedoeld wordt in het gearceerde gedeelte?

 

Transcriptie linkerbladzijde pagina 17 :

 

... en interessen, die daar van jaarlijks zouden
provenieeren en overschieten, en dat 't capi-
taal zelve, direct op zijn afsterven, zoude
moeten erven en versterven op, mitsgaders
moeten worden geervd en genoten bij en door
zijn wettige nazaat bij representatie, en der
gebruikende bij en door zijn testateurs
nigt ........... Westinghuijzen, huijsvrouw
van Jan Hendrik Lusthoff, en die al mede
ontbreekende, bij en door zijn testateurs anderen,
geinstitueerde en gesubstitueerde ervgenamen,
bij representatie, die als dan nog in leven
zouden zijn, staaksgewijze
Ende dat alles en in allen gevallen zonder
eenige de minste detractie off aftrek van
de ???????? ofte eenige andere ge-
rechtelijke porties, 100 200 50 mindere,
ofte meerdere penningen, ofte eenigs anderen
impositien off lasten al ander gehouden off nog
te heffen, reparatien en wat dies meer zij, de-
welke alle uijt de revenuen, en niet uijt 't
capitaal, zouden moeten worden betaald,
en zonder dat de dikwerff genoemde zijn
testateurs neeff Christoffel Westinghuijzen
ter contrair zou vermogen te disponeeren,
alzoo hij testateur zulks wel expresselijk bij
dat testament was verbiedende; wil-
lende en begeerende daarbij voorts wel
expresselijk, dat de zuijvere ervportie van
de voorn zijn neeff Christoffel Westinghuijzen
zijn leevtijd lang geduurende, aan de
natenoemen Heeren executeur, en bij over-
lijden van een van beide aan de overgeblee-
vene van dezelve, tot hun of zijn gebruijk
tegens den interest van 3½ perc jaars,
zou worden gelaaten, zonder dat zij lieden off
de overgebleevenen van hun, daar voor, eenige
affectaten zouden of zou behoeven te doen
often eenige zeekerheid zouden of zou be-
hoeven te stellen, alzoo bij testateur zelf
aan hun en de langstleevende van hun was
remitteerende, en 't vorderen van laaters ...

 

 

Reacties (2)

René van Weeren zei op vr, 07/01/2022 - 23:44

trebellianique = trebelliaans. Dit duidt op het bedrag dat toegewezen werd aan de zogenaamde fideï-commissaris, iemand die bij testament of codicil aangewezen was als eerste begunstigde, maar feitelijk de erfenis moest doorgeven aan een tweede begunstigde, zonder zelf vrij over het erfdeel te mogen beschikken. Het bedrag dat de fideï-commissaris wel voor eigen gebruik toegewezen kreeg, was meestal een kwart van de totale erfenis. Zie voor een uitgebreidere toelichting hierop https://nl.wikipedia.org/wiki/Fide%C3%AF-commis

Rob zei op vr, 07/01/2022 - 23:56

Bedankt voor de uitgebreide uitleg!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.