Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

2 maart 1706 - pagina 2

In het Haags Gemeente-archief vond ik deze scan (pagina 2 van 2) van een akte waarin mijn voorvader Gillis Maas genoemd wordt.

Ik kan er helaas niets van lezen.

Kan iemand me vertellen wat erin staat?

Alvast dank!

Anneloes Maas Geesteranus

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 02/04/2022 - 08:52

ende in cas hij sulcx
buyten kennisse quame te doen, soo
sal bij den eersten comparant die dagen van sijn weekgelt moeten
werden affgetrocken, waermede de respective
comparanten met alle t'gunt voorsz. verclaeren
te nemen volcome satisfactie ende
contentement, onder verbant van haer
personen ende goederen, gene vandien
uytgesondert, stellende alle deselve ten
bedwanck van alle heeren, hoven, rechten ende
rechteren, ende wel speciallijk de Ed.
Achtbare Gerechte van s'Gravenhage, te
vrede sijnde sij comparanten haer in den
inhouden deses tot haren costen goetwilligh
te laten condemneren, tot dien eynde
onwederroepelijk constituerende Pieter
van Aerden, Gabriel Valette ende Barent de
Vos, alle procureurs voor den meergemelten
gerechte, tesamen ofte ieder van hun int
bysonder, soo omme de voorsz. condemnatie
te versoecken als daerinne te consenteren
respectivelijk, onder belofte van ratificatie
ende verbant als boven, aldus gedaen ende
gepasseert in s'Gravenhage, ter presentie
van Jacob Minaer ende Jan Martijn als
getuygen hiertoe gerequireert.
Gillis Maas
Gerhard Rovers

Anneloes Maas Geesteranus zei op vr, 02/04/2022 - 14:34

Dag Geert,

Wat geweldig! Veel dank!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.