Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

18 juli 1688 - transcriptieverzoek

Beste mensen, 

 

Zou iemand mij kunnen helpen met de volgende transcriptie? En wellicht ook met de interpretatie van de akte? Hieronder wat ik tot dusver heb. De puntjes geven missende woorden aan en in het geel is waar ik over twijfel.

 

Heel veel dank en met hartelijke groet, Channah

 

------------------------

 

Compareerde hier Juffvrouwe Clara van der Zaan

huisvrouwe van de Heer Cornelis van der Zaan

capiteijn ter Zee te dienste deser Lande

jegenwoordigh in Zee sijnde
 

Dewelcke verclaere … ende machtigh

gemaeckt te hebbe zulcx zij doet bij dezen

qi de hartoge procuratie voor de Edele Mogende Heren

…. rade van d’ Edele Groot Mogende Heren staen

van Hollandt ende Westvrieslandt speciale

omme vanwege haer … waer te nemen

ende vervolgen sodanigen saecke als zij als

gedaan voor welgemelte heen/r gecomende

rade genootsaeckt is te sustinen op ende

jegens Rutgert Manthe pachter vande bieren

tot Amsterdam tot dien eijne alle te

van rechte te observen sents t’aen ..

promiceren, ende voorts in omnibus ad

.. belovende selve te … houde ende 

doen houden voorgoet vast, ende van waerden

jegens een ijegen oude … … … 

recht. consents etc. Aldus gedaen ende 

gepasseert binnen der Goude opden 18e

Julij 1688. Ter presentie van getuigen Matthijs

de Grande raet ende oudt schepene dese stadt ende

Jans Boudens, [geteekent] Claara vander Zaan

Reacties (4)

Channah zei op do, 12/10/2020 - 16:02

Vergeten het bestand toe te voegen. Hierbij

Geert Ouweneel zei op do, 12/10/2020 - 20:36

Gecorrigeerde transcriptie:

 

Compareerde etc. Juffvrouwe Clara van der Zaan
huisvrouwe van de Heer Cornelis van der Zaan
capiteijn ter Zee te dienste deser Lande
jegenwoordigh in Zee sijnde,

Dewelcke verclaere geconstitueert ende machtigh
gemaeckt te hebbe zulcx zij doet bij dezen
N. den Hartoge procureur voor de Edele Mogende Heren
Gecommitteerde Raden van d’ Edele Groot Mogende Heren Staten
van Hollandt ende Westvrieslandt special
omme vanwege haer constituante waer te nemen
ende vervolgen sodanigen saecke als zij als
gedaachde voor welgemelte heeren Gecomitteerde
Raden genootsaeckt is te sustineren op ende
jegens Rutgert Manthe pachter vande bieren
tot Amsterdam tot dien eijnde alle termijnen
van rechte te observen sententie t’aenhoren,
pronuncieren, ende voorts in omnibus ad
lites, belovende t'selve te sullen houden ende
doen houden voor goet, vast, ende van waerden
jegens een yegelijck  onder verbant als nae
rechten, consenterende etc. Aldus gedaen ende
gepasseert binnen der Goude opden 18e
Julij 1688. Ter presentie van de heren Matthijs
de Grande raet ende oudt schepene dese stadt ende
Joris Boudens, getuygen etc.
 Claara vander Zaan
M. de Grande
J. Boudens
W. Damen

Channah zei op do, 12/10/2020 - 21:07

Geweldig! Begrijp ik het goed dat dit een akte van procuratie is? Weet u dat toevallig?

 

In ieder geval heel erg bedankt Geert!

Geert Ouweneel zei op do, 12/10/2020 - 23:06

Daar lijkt het wel op.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.