Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

17e eeuwse VOC brief- deel 2

Overige delen van een brief uit 1669 aan de Gouverneur-Generaal van Batavia, met een rapport over de handel in West Sumatra. Deze secties bevatten als het goed is informatie over het eiland Nias (of Niako).

Reacties (1)

René van Weeren zei op di, 12/14/2021 - 10:19

van rijs zoo tot provise als voor de schepen en chialoupen zullen wij ons ten toetsten
coop altijt voor eenige maenden voorraets maken te provideren, waertoe ons doo
het nog resterende Batavias craen (dat inderdaet mits zijn v[er]outheyt niet veel
bijsonders is) gelegentheyt em tijt genoch open is, zullende u V[erenig]de H[oge] A[dmiraliteyt] bij 't hier-
nevencomende oncostreecq[eningh] van 't fluytje De Santlooper, geteek[en]t n[umer]o 16 sonnen-
klaer blijken dat wij niet g'abuseert zijn geweest in onse calculatie van dat den
ondercoopman Backer meergen[oemt] d' V[erenigde] Comp[agni]e gaern voor 134 1/2 bedragens aan
cleden, die door hem en Melman na Nyas gesonden zijn, stijf 241 R[ijksdaelder?] heeft
willen in reecq[eningh] brengen zoo wij maar daar geen remarcq op genomen en daar-
in 's Comp[agni]es schade voorgecomen hadde, zijnde het uitrooyen van dese van dese gel[ijck?]e en
v[er]scheyde andere vuylicheden, maar voornamentl[ijck] de morserijen onder het te negotiëren
gout, prickels en antepathyën in den boesem der oude westcust quanten

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.