Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

17e eeuwse VOC brief

Overige delen van een brief uit 1669 aan de Gouverneur-Generaal van Batavia, met een rapport over de handel in West Sumatra. Deze secties bevatten als het goed is informatie over het eiland Nias (of Niako).

Reacties (1)

René van Weeren zei op di, 12/14/2021 - 09:54

Niet van alles zeker, maar hierbij

 

wegens de gestalte en beschapentheyt van 't eyland Nyas, als die daerom en bijgelegen zijn
en weten wij almede u V[erenig]de H[oge] A[dmiraliteyt] niet te adviseren, gemerct het fluytje 't Nacht-
glas, vandaar nog niet geretourneert of de geordonneerde caert van de eylanden
ons toegevaren is, maar zoo haest d[it]o scheepjen hier comt aan te landen, sullen
wij 't selve met peper, en andere gereet hebbende coopmansz[aeken] afladen en tot
u V[erenig]de H[oge] A[dmiraliteyt] voortsenden, gelijckerwijs wij mede tegens de eerste besending van 't
aanstaande jaer 1662 o[ok?] 't jachtje Pipelij meenen t' employeeren, zoodat wij daarcoor
ende de chialcrip[?] der Achilles (die op Backers Nyasse voyagie zoodanig door de
zee gericlact[?] geworden is, dat we grootel[ijck] vreesen genootsaect te zullen worden
deselve te moeten afleggen, ten ware het met een v[er]dubbeling conde gebetert
worden) den voerder deses 't jachte De Stompneus wel hoogel[ijck] zoude benodigen
en met eenen soodanige coopmanschappen als hetzelve van Frieslant op onsen
generalen en den naderen met {pegu} a;s tegenwoordich hier nog bijgaende
eyschen zal connen innemen, oocq zoo zullen wij hetzelve of tenminsten
eenige van zijn volcq 9zoo 't anders maer rijckel[ijck] bemant door e V[erenig]de H[oge] A[dmiraliteyt]
voorsorge hewaerts aan mach comen) grootel[ijck benodige, en tot het schillen
en gereet maken van de gevorderde masthouten tegensaan 't aan de mousson, als
zijn dit jaer een vruchtbaer jaer geweest voor den tuynier alsmede voor die-
gene die geleert hebben te sterven, maar bedroeft voor diegene die der les
nog niet van buyten cunnende, zoo hebben moeten wonderen.
Het conde wel wesen dat binnen corte dagen onsen nieuw gecomen opperchirurgijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.