Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

17 januari 1680 – 2

en dit is de achterzijde 

Reacties (3)

René van Weeren zei op za, 02/05/2022 - 15:07

Anneloes, wat vind jij toch leuke akten over je voorouders! En inderdaad een leuke verdeling zo met Geert ;).

 


Jan Gillisz van der Maes en Cornelis de Jongh, klapwakers, verklaren op verzoek en ten behoeve van Fredrick van Kempen, meester-chirurgijn, burger en inwoner van Den Haag dat deze rond middernacht 13-14 januari op het kerkhof  bij het huis van boekverkoper of begrafenisbidder Hacke, nabij de Pottemarkt of het stadhuis, nuchter in gezelschap van anderen aankwam, daar lijfelijk is belaagd door twee beschonken onbekenden. Deze dronkaards hadden even daarvoor al de burgeerwacht bij het stadhuis vijandig bejegend en waren door deze burgerwacht al gewaarschuwd en gemaand naar huis te gaan. Toen Van kempen aangevallen werd kwam de burgerwacht aansnellen, maar viel uit zonder aanziens des persoons en trof dus ook Van Kempen met een van hun pieken. ook nadat Van Kempen had verteld aan de burgerwacht, werd hij toch nog als verdachte opgebracht op het stadhuis, waartegen hij overigens geen verzet bood. Jan Gillisz en zijn medeklapwaker verklaarden die nacht hun klapwakerdienst voor of tegenover het stadhuis te hebben gehad en alles te hebben gezien en gehoord.

Geert Ouweneel zei op za, 02/05/2022 - 15:28

met versueck dat de voorn. twee aggresseurs mochten
werden aengegrepen, dat hij requirant
van deselde burgerwacht daerop en soo
vervolgens aenstonts als een gevangen gebracht
wiert op het voortn. stadthuys, nietjegenstaende
hij requirant sich tegens deselve wacht
ende desselfs ordre in sijne voorsz. rescontre en
wedervaren geensinst hadde geopposeert off daertegens
gestelt, reden sij deposanten allegueren dat sij als
clapwaeckers haer post hadde ontrent off voor het
stadthuys voorn., ende alsoo all t'selve gesien ende
gehoort te hebben, eyndigende sij comparanten hiermede
dese hare verclaringe, presenteerende alle
t'selve des noot ende daertoe versocht sijnde
nader t'affirmeren. Aldus gedaen ende
gepasseert in s'Gravenhage ter presentie van
sr. Jacobus van Baten, ende Daeniel Jacobsz
van Barnevelt, getuygen hiertoe versocht
Cornelis de Yon
Jan Maes
Ja. van Baaten
D.J. v. Barnevelt 1681
B. Barnevelt notaris publicq, 1681

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 02/05/2022 - 21:01

Dag René en Geert,

Oh geinig! Echt "uit het leven gegrepen"! Een genealogische beschrijving van geboorte, huwelijk, kinderen en sterfte krijgt door dit soort informatie meer "kleur". Dank weer!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.