Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1683 - Mot met de buren (5)

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document.

Het gaat om het schoonhouden van de Tuilse vliet.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 08/24/2021 - 14:26

Wij ondergeschreven gerechts nabuyren ende
ingesetene der heerlijckheden van Hiern
ende Nederijnen certificeren bij desen ons
wel kennelijck te sijn, dat die van Tuyl
soo nu en dan verscheyde maal de helf-
te van de vliet off vaart vant bo-
venste ent van de Tuylse dwars cae, soo sij die-
selffde sijn noemende, voor eenige jaren
herwaerts tot het Tuylse ent toe ge-
veegt hebbe sonder nochtans de jare pre-
cies onthouden te hebben wanneer sulcx
geschiet is, rede van welwetentheyt dat
eenige van ons lange jare de costumen
van dit voorsz. ent van de vliet off vaert
te vegen en repareren wel bekent
is door het repareren en vegen en schou-
wen te helpen voeren van de wederhelft
van de voorszx. heerlijckheden van Hiern
en Nederijnen, ja alsoo men gehouden is
de gerechte waerheyt getuygenisse te
geven, soo hebbe wij dit met onse
hantteykeninge en gewoonlijke merckte[ken]
bekrachticht. Actom Hiern den 3 Juny
en was ondertekent Tijs Tijssen als ge-
richts nabuur, is out 80 jaer, dit is & het
merck van Peter Clasen, out 70 jaer, Peter Wil-
lemse als buurmeester in der tijt, out ontrent
50 jaer, Cornelis Hermans van Essen als ge-
richts nabuur tot Merijnen, out omtrent 56
jaer, Gijsbert Wilms de Jong, out ongeveer
57 jaer, Willem Lensen, secretaris van Hiern
en Nerijnen, out 53 jaer

Stan de Jongh zei op di, 08/24/2021 - 16:37

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt ook voor deze transcriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.