Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1683 - Mot met de buren (4)

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document.

Het gaat om het schoonhouden van de Tuilse vliet.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 08/24/2021 - 11:45

Copia
Wij Pieter Sandersen ende Jan Dircxs
van Milt, gerichts nabuyren binnen
Tuyll, verclaren op onsen gedanen eedt
waer ende waerachtich te wesen, dat het
bovenst eynde van de graft off vaert
tot Tuyll altijt, voor soo veel ons ken-
nelijck, geveegt ende gerepareert is geworden
van de Tuylse dwars kae to Tuyls eynt
toe, uyt ordre en last van de magistraat
der stat Salt Bommel, mitsgaders van
de heere van Waerdenburgh en de ingese-
tenen vandien ende verclaeren verder
dat die van Tuyll voorsz. soo verre in de
grift off vaert geen waterlossing off
uyttochten hebben. En want men schul-
dich is de waerheyt getuygenisse te
geven, soo hebben wij dit met onse
gewoonlijcke signature ondertekent. Actum
den 24 Maey 1683. Onder stont: dit is't
merck X van Jan Dircxe van Milt,
mij present J.v. Schaack. Lager stont:
dit is 't merck X van Peter Sander-
sen, mij present J.v. Schaack.

Stan de Jongh zei op di, 08/24/2021 - 12:52

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transcriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.