Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1683 - Mot met de buren

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document.

Het gaat om het schoonhouden van de Tuilse vliet.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/23/2021 - 19:07

Aen den Hoog Wel geboorne heere
de heer Diderick van Elst
totten
Boelenham amtman
ovr Bommel, Tielre en Bom-
melreweerden, gecomitteerde ter
vergaderinge van haer Hoog Mogende
d'Heeren Staaten Generael
der Vereenichde Nederlanden.
[Hiernaast staat:]
Wert dese gestelt
in handen van schout ende buyrens van Tuyll
om naerder te berigten
in den tijdt van twee
mael vier en twintich
uyren. Actum den
19en Juny 1683.

Geven in aller onderdanicheyt te kennen
schout ,uurmeesters ende gerichts nabuyren des
heerlijckheden Weerdenborgh, Hiern ende
Nederijnen voor ende in name van de ge-
meyne geërfdens aldaer, hoe dat aen suppli-
anten door den heer der voorsz. heerlijck-
heden vertoont is sekere misive door U Hoog
Wel Gebrorene geschreven sijnde, daerbij seker
attestatie, tenderende ten eynde dat ons
dorp soude moeten vegen de vliet mede
aen de Tuylse zijde, omdat soo die van Tuyll
seer onbedacht ende tegens waarheyt voorgeven
daerinne geen waterlossinge te hebben, omme
't welcke dan eerst daer te doen ende om U Hoog
Edele te vertoonen dat soodanigen attestatie
is tegens de waerheyt, soo sal U Hoog
Wel Geborene 't selve oogenschijnlijck connen sien
soo U Wel Geborene de moyten maer gelieft te
nemen om oogmerck te geven effen aen
des scholts bomgaert daer de sluys leyt ende dan
de doorsteking bij de vrou van Loemensdijck
in den dam die dijckgraaff ende heymraden

Stan de Jongh zei op ma, 08/23/2021 - 22:22

Beste Geert Ouweneel,

Bedankt voor de transcriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.