Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1662: wederom kosten aan de watermolen (9)

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaande tekst.

Dit is bladzijde 9 de laatste uit deze serie.

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/13/2021 - 12:29

Somma bedraghen deese latrisse volgens den
inhoudt van dit boeck tesamengetrocken, monteert
ter somme van vier hondert drie ende tachten-
tigh gulden acht stuyvers acht penningen, dat dan
verdeylt ende omgeslagen over seven hondert-
twelf merghen, wordt bevonden dat ider merghen
te lasten ende te gelden heeft dartien stuyvers en dertien
penninghen, schiet dan over eenen gulden twelf stuyvers.
Aldus gehoordt ende geslooten op den Ede. huyse
Werdenborch ten overstaen van de hooch E. de
heere van Werdenborgh, Hier ende Nederijnen, voorts
schoudt ende gerichtsnabuuren van Hier ende
Nederijnen ende bij deselve beteyckent op den
achtiende May 1663, was onderteyckent
bij Dirck van Brouckhorst, Carel van Brouckhorst,
Jan Caerllen, schoudt, Cornelis Joosten Verkuyll,
Willem Janssen van Driel
Gerit Melissen Pladt
Lager stondt: het merckt van Dierck Alebertssen
het merckt van Dierck Dierckssen
het merckt van Peter Claessen
Jan Gijsbertssen Pieck
Cornelis Hermanssen
Lanert Cornelissen
Hendrick Adriaensz als gerichtsnabuur

Ackordeert deese met sijnen princi-
palen ende hier beneffens oock bij
mijn beteyckent.

Geschiet in kenisse mijn Aelbert Dierckssen
sekretaris
tot Hier ende Nederijnen
1663

 

Stan de Jongh zei op vr, 08/13/2021 - 13:37

Beste Geert Ouweneel,

Deze serie is compleet..!

Hartelijk dank voor de transcripties.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.