Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1640 Akte

Wie o wie kan mij aub helpen met transcriberen?

Het gaat om rechterpagina waar Hooff voor staat.

 

Bvd

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 03/25/2023 - 12:22

Jacques Sporckmans, notaris, als om
t'ghene naerbeschreven staet te doene, onwederroepelijck
gemachticht van Peeter Matthijs, cleermaeckere
bij brieven van procuratien speciale in date den
8 deser maent van Aprili gepasseert voor den
notaris mr. Huybrecht Sprockmans ende
sekere gehetuygen, daeraff ons volcomelijck is
gebleken, heeft in dier qualiteyt bekendt dat
hij wel ende wettelijck vercocht heeft aen jouffrouwe
Joanna van Hoof, dochtere wijlen joncheer Roberts
van Hooff, twelff carolus gulden ende 10 stuvyers jaerlijcks
ende erffelijcke rente, vrij ende exempt van alle 10,
20, 40, 100, mindere off meerdere penningen, ende
voorts van alle andere lasten ende impositien, losbair
den penninck 16e ende metten verloope naer rate
van tijde, mits van deselve zesse weken tevoren
te veradverterene, te heffene altijt opten 8
Aprilis, op ende aen des voorn. Matthije persoon ende
alle sijne goeden hair ende erve, present ende ende
toecomende wicuing (?) locorie, ende specialijck op de
helft van 4 huysen metter plaetsen, gronde etc., gestaen
ende gelegen in de Kerckhoffstraete aen malcanderen
tusschen de Peperstraete ter eenre, ende mr. Peeters
Lapostole erve ter andere zijden, A D M warande
op 4 stuyvers in chijnse, 7 gulden aen den voorn. Lapostole, ende
op 18 guldens 9 stuyvers aen jouffrouwe Joanna van Christijnen uyt de
drye huysen gestaen op den hoeck van de Peperstraete
ende op nyet uyt het 4e al jairlijcks voor uytgaende.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.