Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1618 Mechelen 2-2

Beste,

Wie o wie kan helpen met transcriberen?

Alleen het bovenste gedeelte tekst (1e alinea)

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/06/2023 - 08:32

huys, het Wilt Verken genaempt, gestaen in den ouden
Bruel, ontrent den huynettersham, ende voorts sijnen
persoon ende alle sijne andere goeden, have ende erve present
ende toecommende, wicumque locorum, schildende de
voorsz. comparanten, midts de voorsz. betaelinge der voorn.
acht hondert guldenene volcomelijck quijte den voorsz.
sterffhuyse le Clercq ende van Hooff, oock den voorn.
van den Broeke ende sijne eyghene goeden, oock alle andere
quitancie behouvende, deselve somme van acht hondert
guldenen eens.
11 October 1618

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.