Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

15e eeuwse akte (2/3

afbeelding 2/3

Reacties (2)

j.kuijpers zei op ma, 08/28/2017 - 14:34

syn convent met V ponden en want ... hem ontbrack
gerecht waer’t dese voorschreven Michiel van weghen des
abts voorschreven ende sijn convents daar hij een volcomen macht
aff hadde met vonnis der scepenen aen desen hoeve lants
en aen deze voorschreven braerke ende voldaen volcomelijcken
volvaerdt allen ende eene yeghelijcken daertoe doende
die daer toe te doen waeren nyet altemael achtergelaeten
alsoe doen dit aldus geschiet was gewijst waer’t
vanden gescreven schepenen dat des voorschreven Michiel van
weghen des abts ende convents voorschreven des voorschreven hoeve
lants ende dese voorschreven braecke voor dat gescreven
gebreck vercoopen mocht, ende dat die heer vanden
lande den cooper oft den cooperen daer aff—
waerscappe doen soude ende want des voorschreven
Michiel dese voorschreven hoeve lants ende dese voorschreven braecke
den ghenen den welcken hij metten recht sculdich
was te bieden te lossen boet te lossen gelijck als dat
getuych van onsen scepenen inden gericht gemaer genoech geclaert
heeft, soe heeft deze Michiel van weghen des
Abts ende zijn convents voorschreven des voorschreven hoeve lants
ende dese voorschreven braecke voor sijn gebreck dats
te weten voor vijfthien mudde rocgs daren teynde
vercocht Jan Sappeel vanden zelven cooper erffelick
te besitten, den welcken cooper overmidts ’t vonnis
der scepenen voorschreven die heere vanden lande vanden
voorschreven hoeve lants ende vanden gescreven braecke hem
te hant vercoft gelijck als voorschreven is gerecht waerscap
sculdich sal zijn aff te doen alsoe verre als die
scepen van Oesterwijck hier inne wysers sijn
oirconde hebben hier over geweest scepen
in Oesterwijck Heurink voorschreven boeff Jan vanden

nadine zei op ma, 08/28/2017 - 17:40

regel 1, denk ik iets anders te lezen maar begreep niet goed de zin :
syn convent nijet vergouden(?) [er is een titulus boven v voor ??? ] en waert ... hem ontbrack
regel 18, getuych van onsen scepenen inden gericht genoech geclaert
laatste regel, Henrick

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.