Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

15de eeuwse tekst

Ik ben nog niet zo goed in het transciberen van middeleeuwse teksten, en zeker in dit geval kan ik maar met moeite de letters onderscheiden. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen?

Reacties (6)

Tim van de Staak zei op di, 10/17/2017 - 07:19

beginnetje:
Opten XVIIIsten dach van wedemaent anno LVII was gheappenteert ...

Hunexpected zei op di, 10/17/2017 - 11:38

Hier alvast een poging! :D

1. Upden XVIIIsten dach van wedemaent an[n]o LVII en(de) was gheappantreet VI hanghen
2. Dat ladwijc groffen/griffen hadt ghedaen doen vanden personne van preteoon vanden preboome
3. Ee(n) consten/cunsten van … vormesse ghegheven(en) bi scepenen zo hi zeidt als dat b(i) vors(eyde) preter
4. Zohdat parocheesen van zohnda(t) bruughen zonde ende scepenen handen tote tijd dat de

Hunexpected zei op wo, 10/18/2017 - 12:52

5. Pr als groostne tusschen (schunnende)… wepende ghepleten zonde wepen daer oof de
6. Vors(eyde) pretre in ghebrehe was zo ladwijc ooc zede den vors(eyde) preter daer up bi vande(e) wouden
7. Dat het in zunne macht niet en was te daere, niet was Redenen an beeden zulen, dat
8. Zonder p…ene vand voors(eyde) vormeesse ende van ulp rechte(n) ende t vors(eyde) vonnisse van waelen
9. Blumend de vors(eyde) pretre zonde als IIII omme betoo(g)h wille gh elaprent zijn up
10. Voorstmeest om(m)e up in maendagh naestcomende ee(n) camene te comene uutzehne
11. Ghesach ende aldaer dat te ghemetene zude woos daer af t vors(eyde) preters voorghe
12. … de … VT iiisten … hoonne wette pucman

nadine zei op do, 10/19/2017 - 20:12

Met nog fouten :

1. Upden XVIIIsten dach van wedemaent an[n]o LVII. So was gheappanteert op t'vanghen
2. dat Lodewijc Greffin hade ghedaen doen vanden persoone van Pieteren vanden Perboome
3. ter causen van eenen vonnesse ghegheven(en) bi scepenen zo hi zeide als dat de voorsch[reven] Pieter
4. zelvere parocheelen van zelverer buughen(?) zoude in scepenen handen toter tijd dat de
5. principale questie tusschen hemlieden wesende ghesloten zoude wesen of de
6. voorsch[reven] Pieter in ghebreke was. Zo Lodewijc ooc zeide den voorsch[reven] Pieter daer op verandworden[en] Pieter
7. dat het in zine macht met en waes te doene, mit maer redenen an beeden zulen, dat
8. zoude p----dene vanden voorsch[reven] vonnesse ende van elx rechte ende voorsch[reven] vonnesse van weerden
9. blevende, de voorsch[reven] Pieter zoude als nu omme betere wille gherelaxeert zijn op
10 boorchtucht om[m]e op in maendaghs naestcomende ter camere te comene int zelve
11. ghezach ende aldaer wet te ghemetene. Ende weef daer af tvoorsch[reven] Pieter boorghe
12. --- de ---- Actum et ------- witte joncman

Van Rietvelde Johan zei op vr, 10/20/2017 - 23:15

Ik lees:

1. Upden XVIIIsten dach van wedemaent anno LVII. So was gheappointeert up tvorighen/
2. dat Lodewijc Greffin hadde ghedaen doen vanden persoone van Pieteren vanden Perboome/
3. ter causen van eenen vonnesse gheghevenen bi scepenen zo hi zeide als dat de voorschreven Pieter/
4. zekere parcheelen van zelveren bringhen zoude in scepenen handen toter tijd dat de/
5. principale questie tusschen hemlieden wesende ghesloten zoude wesen daer af de/
6. voorschreven Pieter in ghebreke was. Zo Lodewijc ooc zeide den voorschreven Pieter daer op verandwordende/
7. dat het in zine macht niet en was te doene, mit meer redenen an beeden zulen, dat/
8. zonder preiudictie vanden voorschreven vonnesse ende van elx rechte ende tvoorschreven vonnesse van werden/
9. blivende, de voorschreven Pieter zoude als nu omme betere wille gherelaxeert zijn up/
10 boorchtucht omme up nu maendagh naestcommende ter camere te commene int zelve/
11. ghezach ende aldaer wet te ghenietene. Ende bleef daer af tvoorschreven Pietere boorghe/
12. Gemact de +. Actum ut supra.Presentibus Hoonnen, Witte, Joncmans.//

nadine zei op zo, 10/22/2017 - 09:50

Bedankt Johan.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.