Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1574 Notariële akte Goetcoop-Den Dubbelden

Zou iemand mij kunnen helpen om uit deze akte het verband te vinden tussen Dirck Cornelisz den Dubbbelden en Jacob Jacobsz Goetcoop (zijn neef?)?

In mijn zoektocht naar de eventuele relatie tussen de verschillende families Goedkoop en de diverse schrijfwijzen kom ik veel onleesbare 16e eeuwse akten tegen.

Hartelijk dank.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/08/2022 - 11:39

Inventaris van de roerende ende
onroerende goeden achtergelaten
bij zaliger Dirck Cornelisz den Doubbelden,
metselaer, gedaen maecken
bij mij notaris onderschreven, ten versoucke van Jacop Jacopsz
Goetcoop ende Sander Aelbrechtsz
Drapier, als voochden bij de burger-
meesteren ende weesmeesteren der stede
van Leyden gestelt over de nagelaten
weeskinderen van de voorsz. Dirck
Cornelis, ende zalige Dirck
Cornelis Dircxz, zijn zoon. Actum ter
presentie van de voorsz. voochden Bonifaes
Ghijsbrechtsz Smit, Belgie Cornelis-
dochter, zijn huysvrouwe, oome ende
moeye van de voorsz. weeskinderen
Pietertgen ende Marytgen, des
voorn. zaliger Dirck Cornelisz's dochteren
Marytgen Jansdochter, des voorn. zaliger
Cornelis Dircxz weduwe ende Pieter
Jacopsz, neve van de voorn. Dirck
Cornelisz, mitsgaders Jacop Thomasz
Brouwer ende Olivier Phillipsz,
als getytgen hiertoe gerequireert.

Brieven
Eerst een schepenen bezegelden
waerbrieve, beginnende: wij Geryt
Fransz Doe ende Cornelis Gerytsz
van Poelgeest, schepenen in Leyden etc.,
inhoudende de helfte van een huys ende
erve, staende om den houck van de Coppen-
hiecxstege, gepasseert bij Heynrick
Engelsz Drapier als man ende
voocht van Machtelt Jansdochter,
eertijts wedue van wijlen Jacop
Pietersz Houtman, ten profijte van de
voorsz. Dirck Cornelisz van date
den 20en January 1559

 

Dieuwertje Goedkoop zei op ma, 08/08/2022 - 11:48

Heel hartelijk dank Geert! Ik ga dit verhaal uitpuzzelen. Wat ongelofelijk knap om dat zo snel te interpreteren. Mag ik -met mate - zo nu en dan aankloppen? Ik voel me iets te oud en vergankelijk om dit schrift nog te leren… Met vriendelijk groet,

Dieuwertje.

Geert Ouweneel zei op ma, 08/08/2022 - 13:04

Klop maar als het nodig is

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.