Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1434 Antwerpen graag controle

05/1434 Wouter en Peter vander Tenten en Jacop de Wilde bekenden Lijsbeth van Stancdonc x wilen Bouden Snoeys gaf kerken en prochiaen van Ste Willeboorts lant gel op Sinte Willeboorts tuss kinderen sBlabbeneren.

Sr # 21 f 185 r 001 Felixarchief Antwerpen

1. Wouter ende Peter vander Tenten ende Jacop de Wilde bekende als van alsulken

2. X schellingen groten erflic als Lijsbeth van Standonc wettich wif wilen Bouden

3. Snoeys in haren testamente ende vutersen wille gaf ende maect der kerken

Succes

Guido

Reacties (1)

Michel G. zei op vr, 03/31/2023 - 13:20

1. Wouter ende Peter vander Tenten ende Jacop de Wilde bekenden alse van alsulken
2. X schellingen groten erflic als Lijsbeth van Stancdonc wettich wijf wilen Bouden
3. Snoeys in haren testamente ende uutersen wille gaf ende maect der kerken
4. ende prochiaen van sinte Willeboorts voer zekeren dienst ende last gelijc haer
5. testament wel verclaert. So eerst dat zij in volvuernisse van haren
6. testament der voers kerken ende prochiaen de voers X schellingen groten erflic bewijsen
7. op 5 buynder lants gelegen op sinte Willeboorts tusschen sgodshuijs van
8. sinte Bernaerts ex una ende de kinderen sBlabbeneren ex altera dwelke
9. Dandum opten Sinxen dach. Te waerne op niet voer uutgaende

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.