Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

1425 Antwerpen twee opeenvolgende akten , twjjfelachtig schrift

1425 Katheline Snoys x Jan van Walen voldaen van Boudewijn Snoye broer.

InventarisNr. SR#11 f127 r002 en r003

 

1. Katheline Snoeye ende euis te marito Jan van Walen kent haeren

2. wael ende wettelic voldaen te wese ende dat si goet wittich geloof

3. ende bewies ghehat heeft van Bouwdewin Snoye haeren brueder ende allen

4. alsulken goede ende oft tsterfe was haer toecomen gebleven ende dat vsterve

5. sins.vande doet wilen Jans Snoeye haer beyder brueder ende dat oic

6. van wilen Janne Snoye den voirs Jans zoon was (te weten es aque

7. ..........) ende schult daer af quite de voers Bouwen ende alle anderen

8. die dat algare noch ghehoude etc..

Reacties (5)

Guido Snoeys zei op vr, 06/24/2022 - 10:35

vervolg moeilijk ...

1. Bouwen Snoye ende Katheline Snoye sine zuster aut latori XXIII sester

2. pont gaf op 1 Dandum met sjaers 3 de deel tot capelanien … tander

3. derde deel tot sjaers dan naestvolgende op derde deel tot ….

4. dan naest volgende obligavit seipsum se sua

Pauwel zei op za, 06/25/2022 - 11:27

r. 1 ... cum tutore et marito ...
r. 4 ... versterfenissen ...

 

Pauwel zei op za, 06/25/2022 - 22:00

dairnaestvolgende
tot vastelavond
tot Natalem

Michel G. zei op zo, 06/26/2022 - 09:26

Nog enkele onzekerheden:

1. Katheline Snoys cum tutore et marito Jan van Walen kent haere
2. wael ende wittelic voldaen te wesen ende dat si goet wittich gedeel
3. ende bewijs ghehat heeft van Boudewijn Snoye haerer brueder van allen
4. alsulken goeden ende versterfenissen als haer toecomen gebleven ende verstorven
5. sijn vander doet wilen Jans Snoyen haers beyder brueder ende van oic
6. van wilen Jannen Snoye des voirs Jans zoen was
7. Ende schelt daer af quite der voers Boudewijn ende alle anderen
8. die dat aengaen mach gelovende etc / ut supra


1. Boudewijn Snoye debet Kathelinen Snoys sijnre zuster aut latori XXIIII 
2. pont grooten brabants prout dandum teene(?) derdendeel tot vastelavont ende tandere
3. derdendeel tot johannis(?) dair naestvolgende ende(?) derde derdendeel tot natalis
4. dair naest volgende obligavit seipsum et sua / ut supra

Guido Snoeys zei op wo, 05/03/2023 - 09:15

Hallo Michel,

Dat is/ was mijn probleem een beetje.. Hoe vind ik een oude transcriptie terug.

Mijn netvlies is wat te klein vrees ik. Ook mijn ordening van de voorouders maakt het wat moeilijk omdat Bouden veel voorkomt. Ik ben er nog niet uit waar ik deze moet plaatsen.

Hoe vond jij die acte terug ?

PS: 

Wel is er wat vooruitgang in de transcriptie hier en daar maar toch.  'ever lasting work'

 

Groeten

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.