Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

14 febr 1706 - 2

en dit is de tweede pagina

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/06/2022 - 13:32

van de brieven ende het schrijven van dit
contract ende verders t'gunt daeraen soude
mogen dependeren, t'welck den coper
privative ende alleen sal moeten betaelen.
Tot prestatie ende voldoeninge van alle t'gunt
voorsz. staet, soo verbinden de respective
comparanten haer persoonen ende goederen,
gene vandien uytgesonder, stellende alle
deselve ten bedwanck van alle heeren, hoven,
rechten ende rechteren ende wel specialijk den
Ed. Hove van Hollandt ende de Ed. achtb. gerechte
van s'Gravenhage, tevreden zijnde sij
comparanten, haer in den inhouden deses
tot haren costen goetwilligh te laten
condemneren, tot dien eynde onwederoe-
pelijk constituerende mr. Jacob van
Ravesteyn, Willem Coelemey ende Paulus
van Brakel, mitsgaders Adriaen van der
Heyde, Pieter van Aecken ende Gabriel
Valette, alle procureurs voor den meergemelten
Hove ende gerechte van s'Gravenhage,
tesamen ofte ider van hen int bysonder
soo omme de voorsz. condemnatie te
versoeken als daerinne te consenteren
respectivelijk onder beloften van ratifica-
tie ende verbant als boven. aldus gedaen
ende gepasseert in s'Gravenhage ter
presentie van Barent Credick ende Cornelis
van der Baan als getuygen hiertoe
gerequireert.
Stephanus Langho
Barent Creddick
Cornese van der Baen
Jan Maes
W. Thibaut, notario publicq, 1706

Anneloes Maas Geesteranus zei op zo, 02/06/2022 - 13:49

Dank Geert! Jan Maes was dus méér dan "maar" een getuige! Weer een stukje van zijn leven ontrafeld!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.