Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

106, wat zou "prooesten" zijn

dat se van tijdt tot tijdt met
geene recruites van haere eijgene
Natie onderhouden wierden, ick derve
U.H.Ed. niet vraegen of dit niet behoor-
de aen sijne Majesteit van Denemarcken
mits ? een weijnich te werden geremon-
streert dewijl dese troepes die sijn
naem draegen bereets soo veel reputatie
hebben geacquireert, en hoe beter de
selve werden gemaintineert het niet
dan voor sijne glorie stercken kan.
Ick hoop dat Blanche mijn aengaende ?
mijne Ruijters antwoorden sal
en soude seer verlegen sijn soo se
niet te bekomen waeren, ick blijve etc.
Hr. van Amerongen
Dublijn den 15/
25 feb1691
rec: 19e martie
Ick hebbe d'eere gehad gisteren twee
brieven van U.H.Ed. t'ontfangen vande
23, en 31 jan: de proosdije van den
dom belangende, hebbe ick aende vrou-
van Amerongen oock geschreven, dat
op soo ridicule conditien daer in geen
sin, en hadde, en gelijck Uwselfe
wel gelieft te seggen wij moeten geen
prooesten ? koopen. Godt hoope ick
sal mijne familie elders segenen.
Het doet mijn leet, dat U.H.Ed. 
mijn brief niet heeft ontfangen

Reacties (1)

Andreas zei op za, 01/16/2021 - 18:14

dat se van tijdt tot tijdt met
geene recruijtes van haere eijgene
Natie onderhouden wierden, ick derve
U.H.Ed. niet vraegen of dit niet behoor-
de aen sijne Majesteit van Denemarcken
??? een weijnich te werden geremon-
streert dewijl dese troepes die sijn
naem draegen bereets soo veel reputatie
hebben geacquireert, en hoe beter de
selve werden gemaintineert het niet
dan voor sijne glorie stercken kan.
Ick hoop dat Blanche mijn aengaende
mijne Ruijters antwoorden sal
en soude seer verlegen sijn soo se
niet te bekomen waeren, ick blijve etc.

----------------------------------------------------------
Hr. van Amerongen
Dublijn den 15e/25e februari 1691
rec: 19e martii
Ick hebbe d'eere gehad gisteren twee
brieven van U.H.Ed. t'ontfangen vande
23e en 31e januari, de proosdije van den
dom belangende, hebbe ick aende vrou
van Amerongen oock geschreven, dat
op soo ridicule conditien daer in geen
sin en hadde, en gelijck U welgeb(orene)?
wel gelieft te seggen, wij moeten geen
processen koopen. Godt hoope ick
sal mijne familie elders segenen.
Het doet mijn leet, dat U.H.Ed. 
mijn brief niet heeft ontfangen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.