Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wat staet er in de trouwakte van Willem de Vries en Hilleken van Steenhuijs (1622)?

Beste forumlezers,

Zou iemand mij kunnen helpen met het transcriberen van het eerste gedeelte van de trouwakte van Willem de Vries en Hilleken van Steenhuijs op 5 mei 1622 te Grave. Het handschrift is vrij los... Volgens mij staan er getuigen genoemd. Wat zijn hun namen? Sybert...

En weet iemand te ontcijferen wat er in de marge staat?

Bedankt alvast!

Mike de Bruijn

Reacties (6)

René van Weeren zei op ma, 02/12/2024 - 15:49

Van de achternaam der moeder der bruid ben ik niet helemaal zeker. Het stukje in de marge heb ik bij de # ingepast.

Sondach den XVen may 1622
Sijn ten overstaen van [den] borgem[eeste]r Mattijs van Leer
schepenen Dierick Daems en[de] Sybert Gorissen
in de houwelicke staet bevesticht Willem
---
de Vries #uuyter landt/ van Utrecht, quartierm[eeste]r van [den] Comp[ag]nie harguibonsiers*
van [den] ritm[eeste]r Vincent van Isselteyn, ende
Hilleken van Steenhuijs, dochter van Henrick
van Steenhuijs en[de] Jaepken Buergree?
echteluyden

* een andere schrijfwijze van harkebusiers = haakbusschutters

Pauwel zei op ma, 02/12/2024 - 23:08

Zou er niet harquebousiers staan, een spelling die vaak voorkomt?

René van Weeren zei op ma, 02/12/2024 - 23:34

Helemaal eens Pauwel, zo had ik m nog niet gelezen :)

Pauwel zei op di, 02/13/2024 - 00:05

De moeder van de bruid heet Jaecxken Bungeler.

Pauwel zei op di, 02/13/2024 - 00:24

 

41 Voor Loeff van den Broeck en Art Loeffs schepenen van de stad Grave, draagt Marten Hanrijcx Vermoelen, bij volmacht van de heer Gisbert Vermoelen, over aan Hanrick van Steenhuys en diens voorkinderen, verwekt bij Jaexken Bungeler, zijn eerste huisvrouw, met namen Geert, Derijxken en Hijlleken, een huis en erf, gelegen in de Veerstraat te Grave, grenzend ter ene zijde aan het huis en erf van Jan Heymans den Jongen, ter andere aan dat van Nicolaes Galland, achter schietende op een erf en hof van meester Floris Hocque,"offt Trompet", en vóór aan de gemene straat, met nog twee kleine huisjes, daarbij behorend, hetwelk heeft toebehoord aan meester Jan van Hollandt en waarop rusten 's Heeren poortchyns, nog 1 goudgulden, nog 5 stuivers, nog 2 pond was, nog 6 guldens, nog 3 gulden 's jaars, welke beide laatste chynsen gelost zijn.
Perkament met 2 zegels, uithangende aan dubbele perkamente staarten, zegels veloren.
Eenvoudige kopie is ingeschreven in het perk. reg. getiteld: Opdrachten etc. fol. 50 ro.
, 1601 mrt 10 i

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&miview=…

Mike de Bruijn zei op wo, 02/14/2024 - 09:53

Veel dank René en Pauwel! Ook voor de extra akte, dat biedt nieuwe aanknopingspunten!

Gr, Mike de Bruijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.