Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie van rekest om mandement

Goedemorgen,

Wie wil een transcriptie maken van een Rekest om mandement uit 31-12-1748,d

Groet, Arie Eijgenraam

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 09/29/2022 - 11:34

tot deesen Hove (alzoo zij zeggen) ootmoedelijck versoekende UEd.
Mogende mandament waerbij de voorn. Willemina Jorisdochter
Nouwe, weduwe en boedelhoudster van den gemelde
Jacobus Hendriksz Eigenraem en deselve vanwegen de Hoge Overigheyt
gelast en bevoolen zij aen de supplanten in derselver voorsz. qualiteyt
op te leggen ende te voldoen, eerstelijk de som-
ma van een en vijftigh guldens vijffthien stuyvers en
thien penningen voor het jaer interessen
a drie percente van de meergemelde capitale som-
ma van 1726 guldens en 7 penningen, in de
voorsz. custing rentebrieff vervath en verschee-
nen den 2e February 1748, ende nog de jaerlijxe ter-
mijnen van afflossinge van een hondert guldens
daerinne begreepen en meede vervallen op
den voorsz. 2 February 1748, midsgaders te betalen
de kosten hieromme gedaen ende waerbij
in cas van oppositie dagvaert aen de opposante dan
betekent werde voor deezen Hove, omme te
zeggen de reedenen vandien, condemnatie
te zien decerneeren op de gemelde kusting rente-
brieff in dato den 6e October 1733, breeder hier-
bevorens gemeld, te antwoorden op den eisch
en conclusie die ten dien eynde zal werden
gedaan en genomen en voorts te procederen
als na regten, alles in communie forma,
latende copie
Twelk doende etc.
ick secretaris van Breugel
C. Brouwenaar, als clercq van den procureur De Bas, 1748

Arie Eijgenraam zei op do, 09/29/2022 - 21:28

Beste Geert, 

Heel veel dank hiervoor.

Groet, Arie Eijgenraam

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.