Wolf in 's Gravenmoer

Dagelijks leven
De wolf is al weer enkele jaren een vaste waarde in Nederland. De meningen over de wolf lopen nogal uiteen: de een is blij dat de wolf, na eeuwen afwezig te zijn geweest, weer terug is in Nederland...

Het doopsel van Clovis

Dagelijks leven
Aan het begin van de vorige eeuw schreef de 8-jarige Frans Houbrechts uit Tongeren in zijn schoolschriftje volgend opstel over het doopsel van koning Clovis. Hij haalde er zijn mooiste geschrift en...

De gereformeerde Juliaanse stijl

Dagelijks leven
Tot 1700 telde de stad Nijmegen een jaar zoals de oude Romeinen dat deden, volgens de zogenaamde Juliaanse kalender. Al in de 16e eeuw was deze kalender door paus Gregorius vervangen door een...

Bierbrouwers waken over hun vaten

Dagelijks leven
Nijmegen heeft in vroeger dagen een bloeiend brouwersgilde gehad. De oudste gildebrief van het brouwersgilde dateert van 1586. Waarschijnlijk bestond het gilde al langer want in 1514 hadden de...

De aanbidding van het Heilig Sacrament

Dagelijks leven
De aanbidding van het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hostie) speelt tot op vandaag de dag een belangrijke rol binnen het katholicisme. In de loop van de middeleeuwen en de vroegmoderne periode...

Hoog sterftecijfer door slechte hygiëne

Dagelijks leven
Nijmegen had eind 19de eeuw een vrij hoog sterftecijfer vergeleken met andere steden in Nederland. Dit leidde tot vragen bij het Geneeskundig Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht aan de...

Verhuizing in de tijd

Dagelijks leven
Advocaat Johan van Someren in Dordrecht aanvaardt de benoeming tot pensionaris van Nijmegen. In een brief aan het gemeentebestuur laat hij weten dat hij op 1 mei 1655 uit Dordt zal verhuizen. Het...

Bloedstortingen tegen de Turken

Dagelijks leven
De goede zusters van het huis Bethlehem willen erkend worden als ordelijke geloofsgemeenschap. Broeder Henricus stelt de regels op. Zo zullen de zusters natuurijk vasten, pater nosters en ave maria's...

Een opmerkelijk middel tegen de cholera

Dagelijks leven
In 1832 brak er een choleraepidemie uit in Nijmegen die aan zestig mensen het leven kostte. Apotheker Van Pelt denkt het medicijn gevonden te hebben. Hij noteert voorin op het schutblad van zijn...

Sinterklaascadeaus uit 1575

Dagelijks leven
Sinterklaas is niet alleen een kindervriend, hij was vroeger ook de vriend van de kramers. Veel kramersgilden hadden Sint Nicolaas als patroonheilige. Zo ook in het Zeeuwse Arnemuiden. Veel spullen...

Outfit van een schippersknecht

Dagelijks leven
Welke kleding droeg een zeeman in de eerste helft van de achttiende eeuw? Een antwoord op deze vraag komt soms uit onverwachte bron. Van de schippersknecht van de Harlinger veerman weten we meer door...

Genezenverklaring uit Jisp

Dagelijks leven
Waarschijnlijk nodig om weer aan het werk te kunnen gaan, deze genezenverklaring van Jan Tijszoon opgesteld door de burgemeester van Jisp in 1674. In het Noord-Hollandse Jisp was de familie Ploegher...