Weduwe met brandmerk op haar rug

Misdaad en straf
Cathalina Peters heeft kant gestolen en wordt opgepakt. Tijdens het verhoor in het gevang verklaart zij weduwe te zijn en ook al eens ergens anders wat gestolen te hebben. Dat blijkt wel uit het...

In bloed verklaarde liefde

Misdaad en straf
Luitenant Beer woont op kamers en wordt stapelverliefd op zijn hospita Anna Maria Vonk. Klassiek probleem. Zij is getrouwd en moeder van vier kinderen. Het wordt uiteindelijk een noodlottige liefde...

Diefstal tijdens de vrede van Nijmegen

Misdaad en straf
Grietje Keyen was tijdens de periode van onderhandelingen die zou leiden tot de Vrede van Nijmegen, dienstmeisje in de hofhouding van de ambassadeur van Denemarken in de Burchtstraat. Grietje had in...

Manslag op Engelbert de Man

Misdaad en straf
In de zomer van 1641 komt een inwoner van Nijmegen, Engelbert de Man, door manslag om het leven. Simon van de Water getuigt in de rechtzaak tegen Asper van der Hoeven.

Hekserij in Kortrijk

Misdaad en straf
In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw veroordeelden lokale rechtbanken in de Zuidelijke Nederlanden honderden vermeende “heksen” tot de brandstapel. Deze doodvonnissen werden doorgaans...

Ter beschikking aan de wetenschap

Misdaad en straf
Als veroordeeld misdadiger kon je eindigen op het galgenveld in Monnikendam. Maar het was ook mogelijk dat jouw lichaam naar Leiden vervoerd werd om gebruikt te worden bij de openbare anatomieles van...

Burenruzie

Misdaad en straf
Onderstaand proces-verbaal uit 1845 vertelt het verhaal van een negentiende-eeuwse burenruzie in IJzeren (Zuid-Limburg). Pieter Vollers en Fransis Herben kregen het met elkaar aan de stok na een...

Palingoproer

Misdaad en straf
Tijdens het Palingoproer van 1886 in de Amsterdamse Jordaan wordt Jan Baars opgepakt. Volgens de politie heeft Jan met socialistische motieven deelgenomen aan het oproer. Eenmaal in de gevangenis...

Een roep op de daders

Misdaad en straf
Gerechtsbode Jan Haeken van Heks meldt dat hij heeft bekendgemaakt dat diegenen die in beslag genomen mutsaarden hebben weggenomen, zich samen met de aanstokers van die misstap bij het gerecht moeten...

Ontsnapt uit Maastricht

Misdaad en straf
De Duitser Stephan Will, een professional in het in- en uitbreken, werd in 1913 tot drie jaar cel veroordeeld voor een aantal inbraken rondom Maastricht. Daar legde hij zich echter niet bij neer en...

Joyrijden met een koets

Misdaad en straf
Daniël Soete uit het Zeeuwse Biggekerke maakt het in 1634 wel erg bont. In zwaar beschonken toestand klimt hij op een koets en maakt een dollemansrit door het dorp tot aan de slagboom. Die is daar...

Zondagsrust?

Misdaad en straf
In het Zeeuwse Veere hield de stadsregering streng toezicht op het eerbiedigen van de zondagsrust, zoals verordonneerd in het Placaet van Politie. Wie zich daar niet aan hield, werd streng gestraft...