Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijn voor de opperkommandant van de vesting

Op 17 november 1830 wordt aan de vesting Nijmegen door de
Belgische opstandelingen de oorlog verklaard. Het Zuid-Nederlandse
deel van het koninkrijk is in opstand gekomen en voert een onafhankelijkheidstrijd. 
Er moet voorkomen worden dat Nijmegen in handen van de opstandelingen valt.
Er worden vele duizenden manschappen in de stad gelegerd. Op 14 augustus 1831 wordt
er een brief gestuurd aan de opperkommandant van de vesting Nijmegen waarin hem
aangeboden wordt, een half aam beste Rijnwijn voor de gekwetsten van de veldtocht.

niveau
 • Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor
  Opperkommandant der Vesting Nijmegen

  Als gebooren Amsterdammer was mijnen wensch iets tot
  verkwikking mijner Landgenoten, dewelke in den voor ons
  zoo Roemrijken veldtogt gekwetst zijn geworden bijtedragen.
  Mijne vraag is dus aan U Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal
  Majoor, of het mij geoorloofd zoude zijn, aan u Hoog Edele ter
  verdere bezorging, te zenden een half Aam beste Rijnwijn
  mits vrij zijnde van alle belastingen in Holland.
  Ik vlije mij van U Hoog Edel Gestrenge Heer GeneraalMajoor
  een gunstig antwoord op mijnen vraag te mogen ontvangen.
  Met de meeste Hoogachting heb ik d'eer te zijn
  Uwe Edele Dienaar
  JN Salomons.

  Aan zijne hoog Edel Gestrenge Heer
  Generaal Majoor Opperkommandant
  der Vesting Nijmegen.

  Kleef, 14 Augustus 1831
 • Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor
  Opperkommandant der Vesting Nijmegen

  Als gebooren Amsterdammer was mijnen wensch iets tot
  verkwikking mijner Landgenoten, dewelke in den voor ons
  zoo Roemrijken veldtogt gekwetst zijn geworden bijtedragen.
  Mijne vraag is dus aan U Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal
  Majoor, of het mij geoorloofd zoude zijn, aan u Hoog Edele ter
  verdere bezorging, te zenden een half Aam beste Rijnwijn
  mits vrij zijnde van alle belastingen in Holland.
  Ik vlije mij van U Hoog Edel Gestrenge Heer GeneraalMajoor
  een gunstig antwoord op mijnen vraag te mogen ontvangen.
  Met de meeste Hoogachting heb ik d'eer te zijn
  Uwe Edele Dienaar
  JN Salomons.

  Aan zijne hoog Edel Gestrenge Heer
  Generaal Majoor Opperkommandant
  der Vesting Nijmegen.

  Kleef, 14 Augustus 1831
 • Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor
  Opperkommandant der Vesting Nijmegen

  Als gebooren Amsterdammer was mijnen wensch iets tot
  verkwikking mijner Landgenoten, dewelke in den voor ons
  zoo Roemrijken veldtogt gekwetst zijn geworden bijtedragen.
  Mijne vraag is dus aan U Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal
  Majoor, of het mij geoorloofd zoude zijn, aan u Hoog Edele ter
  verdere bezorging, te zenden een half Aam beste Rijnwijn
  mits vrij zijnde van alle belastingen in Holland.
  Ik vlije mij van U Hoog Edel Gestrenge Heer GeneraalMajoor
  een gunstig antwoord op mijnen vraag te mogen ontvangen.
  Met de meeste Hoogachting heb ik d'eer te zijn
  Uwe Edele Dienaar
  JN Salomons.

  Aan zijne hoog Edel Gestrenge Heer
  Generaal Majoor Opperkommandant
  der Vesting Nijmegen.

  Kleef, 14 Augustus 1831
 • Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor Opperkommandant der Vesting Nijmegen Als gebooren Amsterdammer was mijnen wensch iets tot verkwikking mijner Landgenoten, dewelke in den voor ons zoo Roemrijken veldtogt gekwetst zijn geworden bijtedragen. Mijne vraag is dus aan U Hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor, of het mij geoorloofd zoude zijn, aan u Hoog Edele ter verdere bezorging, te zenden een half Aam beste Rijnwijn mits vrij zijnde van alle belastingen in Holland. Ik vlije mij van U Hoog Edel Gestrenge Heer GeneraalMajoor een gunstig antwoord op mijnen vraag te mogen ontvangen. Met de meeste Hoogachting heb ik d'eer te zijn Uwe Edele Dienaar JN Salomons. Aan zijne hoog Edel Gestrenge Heer Generaal Majoor Opperkommandant der Vesting Nijmegen. Kleef, 14 Augustus 1831

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!