Solliciteren in de 18de eeuw

Nadat schoolmeester Pipelers van Borgloon zijn ontslag aangeboden heeft, solliciteert J.B. Castelott voor die betrekking.

niveau
 • Mijnheeren voorsinnighe heeren
  die heeren heer scholtus borgemeesters
  ende den geheelen raedt der stadt
  Borgloon

  Joannes Bernardus Castelott verthoont
  aen uch heeren met een alderdiepste
  oodtmoedighijdt ende submissie, hoe dat hij,
  verstaen hebbende over enighe daeghen
  als dat den eerwerden heer Pipelers soude gerenuntieert
  offt bedanckt hebben van het
  schoelmeesterschap, offt van intentie is te
  renuntieren, presenteert sijnen dienst
  ende persoen aen uch heeren collateurs
  deses om sulcxs te bedienen, wel oodtmoedelijck
  biddende (sonder dat men nochtans
  hierdoor enigh hinder offt naedeel gedenckt
  te doen aen sieur Bernardt Pipelers in desen
  och postulerende) dat die heeren voorsschreven
  hem sijn versoeck, niet en sullen gelieven
  aff te slaen maer dat het uch heeren
  mochte believen hem in desen gevall te
  admitteren welck verhoepende etcetera heeft den
  voorsschreven die eere te blijven

  Mijnheeren
  u edele oodtmoedige ende onderdanige
  dienaer etcetera
 • Mijnheeren voorsinnighe heeren
  die heeren heer scholtus borgemeesters
  ende den geheelen raedt der stadt
  Borgloon

  Joannes Bernardus Castelott verthoont
  aen uch heeren met een alderdiepste
  oodtmoedighijdt ende submissie, hoe dat hij,
  verstaen hebbende over enighe daeghen
  als dat den eerwerden heer Pipelers soude gerenuntieert
  offt bedanckt hebben van het
  schoelmeesterschap, offt van intentie is te
  renuntieren, presenteert sijnen dienst
  ende persoen aen uch heeren collateurs
  deses om sulcxs te bedienen, wel oodtmoedelijck
  biddende (sonder dat men nochtans
  hierdoor enigh hinder offt naedeel gedenckt
  te doen aen sieur Bernardt Pipelers in desen
  och postulerende) dat die heeren voorsschreven
  hem sijn versoeck, niet en sullen gelieven
  aff te slaen maer dat het uch heeren
  mochte believen hem in desen gevall te
  admitteren welck verhoepende etcetera heeft den
  voorsschreven die eere te blijven

  Mijnheeren
  u edele oodtmoedige ende onderdanige
  dienaer etcetera
 • Mijnheeren voorsinnighe heeren
  die heeren heer scholtus borgemeesters
  ende den geheelen raedt der stadt
  Borgloon

  Joannes Bernardus Castelott verthoont
  aen uch heeren met een alderdiepste
  oodtmoedighijdt ende submissie, hoe dat hij,
  verstaen hebbende over enighe daeghen
  als dat den eerwerden heer Pipelers soude gerenuntieert
  offt bedanckt hebben van het
  schoelmeesterschap, offt van intentie is te
  renuntieren, presenteert sijnen dienst
  ende persoen aen uch heeren collateurs
  deses om sulcxs te bedienen, wel oodtmoedelijck
  biddende (sonder dat men nochtans
  hierdoor enigh hinder offt naedeel gedenckt
  te doen aen sieur Bernardt Pipelers in desen
  och postulerende) dat die heeren voorsschreven
  hem sijn versoeck, niet en sullen gelieven
  aff te slaen maer dat het uch heeren
  mochte believen hem in desen gevall te
  admitteren welck verhoepende etcetera heeft den
  voorsschreven die eere te blijven

  Mijnheeren
  u edele oodtmoedige ende onderdanige
  dienaer etcetera
 • Mijnheeren voorsinnighe heeren die heeren heer scholtus borgemeesters ende den geheelen raedt der stadt Borgloon Joannes Bernardus Castelott verthoont aen uch heeren met een alderdiepste oodtmoedighijdt ende submissie, hoe dat hij, verstaen hebbende over enighe daeghen als dat den eerwerden heer Pipelers soude gerenuntieert offt bedanckt hebben van het schoelmeesterschap, offt van intentie is te renuntieren, presenteert sijnen dienst ende persoen aen uch heeren collateurs deses om sulcxs te bedienen, wel oodtmoedelijck biddende (sonder dat men nochtans hierdoor enigh hinder offt naedeel gedenckt te doen aen sieur Bernardt Pipelers in desen och postulerende) dat die heeren voorsschreven hem sijn versoeck, niet en sullen gelieven aff te slaen maer dat het uch heeren mochte believen hem in desen gevall te admitteren welck verhoepende etcetera heeft den voorsschreven die eere te blijven Mijnheeren u edele oodtmoedige ende onderdanige dienaer etcetera

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  Kijk voor uitgebreide tips voor het maken van transcripties op 'Wat staat daar?' bij: Aanwijzingen voor transcripties.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >