Overslaan en naar de inhoud gaan

Manslag op Engelbert de Man

In de zomer van 1641 komt een inwoner van Nijmegen,
Engelbert de Man, door manslag om het leven.
Simon van de Water getuigt in de rechtzaak tegen Asper van der Hoeven.

niveau
 • ende dat hij getuijge voorts eenen slach heeft
  hooren gaen, ende daer nae gehoort dat Engelbert
  seijde ick hebbe genoech, waer op seeckere vrouw met
  een brandende kerse aende poorte vande convoijmeesters huijs
  gecommen zijnde, hij getuijge gesien hebben dat eenige
  vrouwspersoonen hem vander Hoeven in huijs ge-
  trocken ende die poorte toegedaen hebben. Wienvolgens
  hij getuijge te rugh nae sijn meester Engelbert de man
  voornoemt gegaen is, den welcken hij sach struijckelen
  ende ter aerden vallen. Vraegende hij getuijge hoe
  het met hem was, daerop hij niet en antwoorde
  Waerover hij getuijge stracxnaer huijs gelopen
  ende die huijsvrouw van hem De Man aengeseijt heeft
  dat haeren man gequetst was, diewelcke eerst ende hij

  getuijge nae daer wederom bij gecomen zijnde hij
  De Man naer sijn beste kennisse all doot was. Und
  dat allet selve geschiet is des avonts in den donckere
  nae het luijden der negenuhresche clocke, daer bij
  doende dat hij, Engelbert de Man, te voores wel heeft
  hooren seggen dat vander Hoeven hem ge-
  affrontiert hadde, ende dat hij t selve t sijner tijt soude
  revengieren, dan sulcx dien avont van hem niet
  verstaen te hebben. Actum Va Augusti Anno 1641
  Mij present
  W. Klerck
 • ende dat hij getuijge voorts eenen slach heeft
  hooren gaen, ende daer nae gehoort dat Engelbert
  seijde ick hebbe genoech, waer op seeckere vrouw met
  een brandende kerse aende poorte vande convoijmeesters huijs
  gecommen zijnde, hij getuijge gesien hebben dat eenige
  vrouwspersoonen hem vander Hoeven in huijs ge-
  trocken ende die poorte toegedaen hebben. Wienvolgens
  hij getuijge te rugh nae sijn meester Engelbert de man
  voornoemt gegaen is, den welcken hij sach struijckelen
  ende ter aerden vallen. Vraegende hij getuijge hoe
  het met hem was, daerop hij niet en antwoorde
  Waerover hij getuijge stracxnaer huijs gelopen
  ende die huijsvrouw van hem De Man aengeseijt heeft
  dat haeren man gequetst was, diewelcke eerst ende hij

  getuijge nae daer wederom bij gecomen zijnde hij
  De Man naer sijn beste kennisse all doot was. Und
  dat allet selve geschiet is des avonts in den donckere
  nae het luijden der negenuhresche clocke, daer bij
  doende dat hij, Engelbert de Man, te voores wel heeft
  hooren seggen dat vander Hoeven hem ge-
  affrontiert hadde, ende dat hij t selve t sijner tijt soude
  revengieren, dan sulcx dien avont van hem niet
  verstaen te hebben. Actum Va Augusti Anno 1641
  Mij present
  W. Klerck
 • ende dat hij getuijge voorts eenen slach heeft
  hooren gaen, ende daer nae gehoort dat Engelbert
  seijde ick hebbe genoech, waer op seeckere vrouw met
  een brandende kerse aende poorte vande convoijmeesters huijs
  gecommen zijnde, hij getuijge gesien hebben dat eenige
  vrouwspersoonen hem vander Hoeven in huijs ge-
  trocken ende die poorte toegedaen hebben. Wienvolgens
  hij getuijge te rugh nae sijn meester Engelbert de man
  voornoemt gegaen is, den welcken hij sach struijckelen
  ende ter aerden vallen. Vraegende hij getuijge hoe
  het met hem was, daerop hij niet en antwoorde
  Waerover hij getuijge stracxnaer huijs gelopen
  ende die huijsvrouw van hem De Man aengeseijt heeft
  dat haeren man gequetst was, diewelcke eerst ende hij

  getuijge nae daer wederom bij gecomen zijnde hij
  De Man naer sijn beste kennisse all doot was. Und
  dat allet selve geschiet is des avonts in den donckere
  nae het luijden der negenuhresche clocke, daer bij
  doende dat hij, Engelbert de Man, te voores wel heeft
  hooren seggen dat vander Hoeven hem ge-
  affrontiert hadde, ende dat hij t selve t sijner tijt soude
  revengieren, dan sulcx dien avont van hem niet
  verstaen te hebben. Actum Va Augusti Anno 1641
  Mij present
  W. Klerck
 • ende dat hij getuijge voorts eenen slach heeft hooren gaen, ende daer nae gehoort dat Engelbert seijde ick hebbe genoech, waer op seeckere vrouw met een brandende kerse aende poorte vande convoijmeesters huijs gecommen zijnde, hij getuijge gesien hebben dat eenige vrouwspersoonen hem vander Hoeven in huijs ge- trocken ende die poorte toegedaen hebben. Wienvolgens hij getuijge te rugh nae sijn meester Engelbert de man voornoemt gegaen is, den welcken hij sach struijckelen ende ter aerden vallen. Vraegende hij getuijge hoe het met hem was, daerop hij niet en antwoorde Waerover hij getuijge stracxnaer huijs gelopen ende die huijsvrouw van hem De Man aengeseijt heeft dat haeren man gequetst was, diewelcke eerst ende hij getuijge nae daer wederom bij gecomen zijnde hij De Man naer sijn beste kennisse all doot was. Und dat allet selve geschiet is des avonts in den donckere nae het luijden der negenuhresche clocke, daer bij doende dat hij, Engelbert de Man, te voores wel heeft hooren seggen dat vander Hoeven hem ge- affrontiert hadde, ende dat hij t selve t sijner tijt soude revengieren, dan sulcx dien avont van hem niet verstaen te hebben. Actum Va Augusti Anno 1641 Mij present W. Klerck

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!