Kerstmis in Roermond

De bisschop van Roermond vond het prima dat een stukje kerkhof in Sint Anthonis gebruikt werd voor de bouw van een school. In de geest van Kerst stelde hij wel een bijzondere voorwaarde.

niveau
 • Josephus Anselmus Franciscus
  door de Gratie Godts, en des Heilige Apostolijcken Stoel van Romen
  Bisschop van Ruremonde, Primaet van Gelderlandt etcetera etcetera etcetera

  Aen alle die dese sullen sien, saligheijt in den Heere

  Niet meer voor ooghen hebbende als de goede onderwijsinge der Jonckheijt; waer van dickwijls
  het tijdelijck en eeuwigh welvaeren van veele is afhangende; soo is t' dat Wij, naer wettige
  informatie wegens het opbouwen der Schole in de Parochie van Sint Antonis, goedt gevonden
  hebben te consenteeren, gelijck als Wij mits desen consenteeren, dat tot gerief en noodtsaeckelijckheijt
  van t' opbouwen des gemelde Scholen-Huijs soude mogen worden geincorporeert en gebruijckt een
  deel onvruchtbaer landt of aerde liggende en toebehoorende aen t' Kerck-hoff der Voorschreven Parochie,
  groot ontrent acht of negen Roeden: onder conditie noghtans, dat in plaets van eenen jaerlijcksen
  Cens, die het geseijde huijs des wegen soude hebben moeten betaelen aen de Kerck aldaer, hier
  voor de selve jaerlijcks sal profijteeren den wijn, die sij andersints in de Kers Daegen aen de Com-
  municanten gewoon was uijt te deijlen; en aldus in t' toecomende hier van altijdt sal sijn, en
  blijven ontslagen // gedaen in ons Bisschoppelijck Paleijs Ruremonde den 10 Meij 1745

  Josephus Episcopus Ruramundensis
 • Josephus Anselmus Franciscus
  door de Gratie Godts, en des Heilige Apostolijcken Stoel van Romen
  Bisschop van Ruremonde, Primaet van Gelderlandt etcetera etcetera etcetera

  Aen alle die dese sullen sien, saligheijt in den Heere

  Niet meer voor ooghen hebbende als de goede onderwijsinge der Jonckheijt; waer van dickwijls
  het tijdelijck en eeuwigh welvaeren van veele is afhangende; soo is t' dat Wij, naer wettige
  informatie wegens het opbouwen der Schole in de Parochie van Sint Antonis, goedt gevonden
  hebben te consenteeren, gelijck als Wij mits desen consenteeren, dat tot gerief en noodtsaeckelijckheijt
  van t' opbouwen des gemelde Scholen-Huijs soude mogen worden geincorporeert en gebruijckt een
  deel onvruchtbaer landt of aerde liggende en toebehoorende aen t' Kerck-hoff der Voorschreven Parochie,
  groot ontrent acht of negen Roeden: onder conditie noghtans, dat in plaets van eenen jaerlijcksen
  Cens, die het geseijde huijs des wegen soude hebben moeten betaelen aen de Kerck aldaer, hier
  voor de selve jaerlijcks sal profijteeren den wijn, die sij andersints in de Kers Daegen aen de Com-
  municanten gewoon was uijt te deijlen; en aldus in t' toecomende hier van altijdt sal sijn, en
  blijven ontslagen // gedaen in ons Bisschoppelijck Paleijs Ruremonde den 10 Meij 1745

  Josephus Episcopus Ruramundensis
 • Josephus Anselmus Franciscus
  door de Gratie Godts, en des Heilige Apostolijcken Stoel van Romen
  Bisschop van Ruremonde, Primaet van Gelderlandt etcetera etcetera etcetera

  Aen alle die dese sullen sien, saligheijt in den Heere

  Niet meer voor ooghen hebbende als de goede onderwijsinge der Jonckheijt; waer van dickwijls
  het tijdelijck en eeuwigh welvaeren van veele is afhangende; soo is t' dat Wij, naer wettige
  informatie wegens het opbouwen der Schole in de Parochie van Sint Antonis, goedt gevonden
  hebben te consenteeren, gelijck als Wij mits desen consenteeren, dat tot gerief en noodtsaeckelijckheijt
  van t' opbouwen des gemelde Scholen-Huijs soude mogen worden geincorporeert en gebruijckt een
  deel onvruchtbaer landt of aerde liggende en toebehoorende aen t' Kerck-hoff der Voorschreven Parochie,
  groot ontrent acht of negen Roeden: onder conditie noghtans, dat in plaets van eenen jaerlijcksen
  Cens, die het geseijde huijs des wegen soude hebben moeten betaelen aen de Kerck aldaer, hier
  voor de selve jaerlijcks sal profijteeren den wijn, die sij andersints in de Kers Daegen aen de Com-
  municanten gewoon was uijt te deijlen; en aldus in t' toecomende hier van altijdt sal sijn, en
  blijven ontslagen // gedaen in ons Bisschoppelijck Paleijs Ruremonde den 10 Meij 1745

  Josephus Episcopus Ruramundensis
 • Josephus Anselmus Franciscus door de Gratie Godts, en des Heilige Apostolijcken Stoel van Romen Bisschop van Ruremonde, Primaet van Gelderlandt etcetera etcetera etcetera Aen alle die dese sullen sien, saligheijt in den Heere Niet meer voor ooghen hebbende als de goede onderwijsinge der Jonckheijt; waer van dickwijls het tijdelijck en eeuwigh welvaeren van veele is afhangende; soo is t' dat Wij, naer wettige informatie wegens het opbouwen der Schole in de Parochie van Sint Antonis, goedt gevonden hebben te consenteeren, gelijck als Wij mits desen consenteeren, dat tot gerief en noodtsaeckelijckheijt van t' opbouwen des gemelde Scholen-Huijs soude mogen worden geincorporeert en gebruijckt een deel onvruchtbaer landt of aerde liggende en toebehoorende aen t' Kerck-hoff der Voorschreven Parochie, groot ontrent acht of negen Roeden: onder conditie noghtans, dat in plaets van eenen jaerlijcksen Cens, die het geseijde huijs des wegen soude hebben moeten betaelen aen de Kerck aldaer, hier voor de selve jaerlijcks sal profijteeren den wijn, die sij andersints in de Kers Daegen aen de Com- municanten gewoon was uijt te deijlen; en aldus in t' toecomende hier van altijdt sal sijn, en blijven ontslagen // gedaen in ons Bisschoppelijck Paleijs Ruremonde den 10 Meij 1745 Josephus Episcopus Ruramundensis

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >