Wolf in 's Gravenmoer

Dagelijks leven
De wolf is al weer enkele jaren een vaste waarde in Nederland. De meningen over de wolf lopen nogal uiteen: de een is blij dat de wolf, na eeuwen afwezig te zijn geweest, weer terug is in Nederland...

Bezette stad

Oorlog en rampen
In september 1692 veroverde een Nederlands leger de Vlaamse stad Veurne, die in 1667 door Lodewijk XIV was ingenomen, op de Fransen. Op de vierentwintigste van die maand gaf de Nederlandse...

Nijmeegse burgemeesterszoon vaart in 1595 naar de Oost

Handel en koloniën
De in Nijmegen geboren Lambert Biesman was één van de eerste Indiëvaarders. Hij nam deel aan de reis naar Indië onder Cornelis de Houtman (1595-1597), met als doel het vinden van de specerijroute van...

Het doopsel van Clovis

Dagelijks leven
Aan het begin van de vorige eeuw schreef de 8-jarige Frans Houbrechts uit Tongeren in zijn schoolschriftje volgend opstel over het doopsel van koning Clovis. Hij haalde er zijn mooiste geschrift en...

De miraculeuze madonna van Kortrijk

Stad en land
In 1636 werd de Kortrijkse metselaar Jan van Neste geplaagd door een duistere macht. Zijn echtgenote besloot daarom de hulp van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge in te roepen...

Weduwe met brandmerk op haar rug

Misdaad en straf
Cathalina Peters heeft kant gestolen en wordt opgepakt. Tijdens het verhoor in het gevang verklaart zij weduwe te zijn en ook al eens ergens anders wat gestolen te hebben. Dat blijkt wel uit het...

In bloed verklaarde liefde

Misdaad en straf
Luitenant Beer woont op kamers en wordt stapelverliefd op zijn hospita Anna Maria Vonk. Klassiek probleem. Zij is getrouwd en moeder van vier kinderen. Het wordt uiteindelijk een noodlottige liefde...

Opleiden in Godvruchtigheid en goede manieren

Van wieg tot graf
'Discipulen' en andere schoolkinderen opleiden in godsvrucht en goede manieren. Dat was een taak van de rector van de Nijmeegse Latijnse school volgens zijn instructie uit 1648. Was er iemand afwezig...

De gereformeerde Juliaanse stijl

Dagelijks leven
Tot 1700 telde de stad Nijmegen een jaar zoals de oude Romeinen dat deden, volgens de zogenaamde Juliaanse kalender. Al in de 16e eeuw was deze kalender door paus Gregorius vervangen door een...

Bierbrouwers waken over hun vaten

Dagelijks leven
Nijmegen heeft in vroeger dagen een bloeiend brouwersgilde gehad. De oudste gildebrief van het brouwersgilde dateert van 1586. Waarschijnlijk bestond het gilde al langer want in 1514 hadden de...

De aanbidding van het Heilig Sacrament

Dagelijks leven
De aanbidding van het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hostie) speelt tot op vandaag de dag een belangrijke rol binnen het katholicisme. In de loop van de middeleeuwen en de vroegmoderne periode...

Prijzen voor weeskinderen

Van wieg tot graf
Tijdens de kermis van 1798 werden er prijzen uitgereikt aan de kinderen van het Burger weeshuis en het Katholiek weeshuis van Nijmegen. De jongens en meisjes die zich goed gedragen hadden en ijverig...